Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Her kan du søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til idrettsarrangement på internasjonalt og nasjonalt nivå, og arrangement rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement rettet mot inkludering på regionalt nivå. 
I tillegg til utviklingstilskudd til idretts- og friluftlivsprosjekter av regional betydning.

Tilskuddsordninger innen idrettsfeltet:

  • Tilskudd til internasjonale mesterskap/arrangement. Se retningslinjer
  • Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt nivå: Se retningslinjer
  • Tilskudd til arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement som er spesielt rettet mot inkludering på regionalt nivå. Se retningslinjer
  • Utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning.  Se retningslinjer

Søknadsskjema for tilskuddsordningene finner du her: Søknadsskjema.

Vi har laget en veiledning for utfylling av søknadene. Les den her: Veiledning.

 

  • Trøndelag fylkeskommune yter tilskudd til drift av Trøndelag Idrettskrets (lønn, tilskudd til særkretser, Olympiatoppen Midt-Norge, idrettsråd og klubb- og idrettsutvikling). 

 Sist oppdatert 15.01.2021