Foredrag fra digital samling 22. september 2020 - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023