Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Nedenfor finner du en oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

 • Den første rapporten på lista nedenfor inneholder helsestatistikk for ungdommer etter datainnsamlingen i Ung-HUNT i tidligere Nord-Trøndelag. Rapporten gir ikke et fullstendig bilde, men tar for seg følgende tre viktige temaer: selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd. Den peker på enkelte endringer blant ungdom fra 1990-årene og fram til i dag.
 • Den andre rapporten på lista nedenfor er den første rapporten som presenterer tall fra hele Trøndelag fylke og tar for seg to viktige overordnede helsemål: folks oppfatning av sin egen helse samt spørsmål om langvarig begrensende sykdom.
 • Den tredje rapporten på lista nedenfor ble utgitt sommeren 2019 som innspill til å sette folkehelse og samfunnsmedisinske prioriteringer på dagsorden i de politiske partiene, kommunene og i fylkeskommunen før valget høsten 2019.
 • Den fjerde rapporten på lista nedenfor er den andre delrapporten om folkehelsetilstanden i Trøndelag fylke. Denne rapporten tar for seg levevaner (fysisk aktivitet, tobakk, alkohol og kosthold)
 • Den femte rapporten er den tredje delrapporten for Trøndelag fylke. Denne rapporten tar for seg ulike typer samfunnsdeltakelse. Samfunnsdeltakelse er vidt definert og kan være alt fra en kinoopplevelse til det å påvirke samfunnet som man er en del av. 
 • Den sjette rapporten på lista er andre delrapport med helsestatistikk for ungdommer etter datainnsamlingen i Ung-HUNT4 i tidligere Nord-Trøndelag. Rapporten tar for seg ulike typer samfunnsdeltakelse gjennom fritidsaktiviteter og kontakt med venner. Samfunnsdeltakelse er vidt definert og kan være alt fra en kinoopplevelse til aktiviteter som krever mye tid og involvering.

Neste rapport, som vil foreligge primo desember 2020, skal omhandle tematikken nærmiljø, tilgjengelighet og fysiske omgivelser.

 1. Selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd blant ungdom
  (Helsestatistikk-rapport nummer 1 fra Ung-HUNT4, utgitt 19. mars 2020)

 2. Helse og kronisk sykdom i Trøndelag 2019 
  (Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra HUNT4, utgitt 25. mars 2020)

  Du kan også lese om andel som oppgir dårlig selvopplevd helse i kommunene under artikkelserien Faktafredag, som er basert på HUNT4-rapport. 

 3. Folkehelse i Trøndelag
  (Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT inkludert tall fra HUNT4 (2017-19), utgitt 30. juni 2019)

 4. Levevaner i Trøndelag
  (Helsestatistikk-rapport nummer 3 fra HUNT4, utgitt 10. juni 2020)

  Vedlegg - Levekårssoner | Vedlegg - Kommuners levevaner

 5. Samfunnsdeltakelse i Trøndelag
  (Helsestatistikk-rapport nummer 4 fra HUNT4, utgitt 21. oktober 2020)
  Vedlegg - Samfunnsdeltakelse

  Du kan også lese om Samfunnsdeltagelse i Trøndelag under artikkelserien Faktafredag, som er basert på rapporten fra HUNT4. 

 6. Fritidsaktiviteter og kontakt med venner blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19 (Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra Ung-HUNT4, utgitt 12. november 2020)

Rapportene finnes også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt.

Sist oppdatert 18.11.2020