Foredrag fra Hodebra-webinar 28.oktober 2020

Den årlige folkehelsekonferansen ble i år arrangert som et digitalt arrangement 28. oktober 2020. Program, foredrag og opptak fra webinaret finner du her.

Hodebra - Gjør noe aktivt. Gjør noe sammen. Gjør noe meningsfylt.

Program for Hodebra-webinar 

Foredrag:
Chris Brown, WHO - Samfunnsdeltakelse som fremmer livskvalitet, rettferdighet og bærekraft
Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet - Livskvalitet i Norge krever en hodebra samfunnsutvikling
Carsten Hinrichsen, Syddansk Universitet - Realisering av ABC i Danmark
Lisbeth Lein, prosjektleder ABC-prosjektet - Hodebra i Trøndelag 
Knut Ove Børseth, Drive for life
Menti-rapport fra webinar Hodebra v/Dina von Heimburg

Opptak:
Se Folkehelsealliansens Hodebra-webinar på youtube

Her kan du gå direkte til hver sekvens i programmet:
00:00:24 Åpning v/Steinar Krokstad - 
00:10:42 Samfunnsdeltakelse som fremmer livskvalitet, rettferdighet og bærekraft v/Chris Brown
00:54:15 Livskvalitet i Norge krever en Hodebra samfunnsutvikling v/Ragnhild Bang Nes
01:21:56 Realisering av ABC i Danmark v/Carsten Hinrichsen
02:00:43 Hodebra i Trøndelag v/Lisbeth Lein
02:10:25 Ung medvirkning v/Stine Marie Nilsen
02:17:00 Hodebra i Trøndelag, veien videre v/Lisbeth Lein

Tre eksempler på ABC i praksis:
02:20:35 1)Friskus i Levanger v/Ingvild R. Radwan
02:27:50 2)Frisklivssentralen i Verdal v/Lisa M. Jacobsen
02:34:00 3)Drive for life v/Knut Ove Børseth

Avsluttende del:
02:44:08 Mentimeter og veien videre v/Dina von Heimburg
02:54:34 Folkehelseprisen 2020 v/Steinar Krokstad