Trøndelag Fylkeskommune

Oktober 2017 konstitueres det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fram til da ledes arbeidet med sammenslåingen av ei fellesnemnd, bestående av dagens 78 medlemmer av fylkestingene – 43 fra Sør-Trøndelag og 35 fra Nord-Trøndelag. Nemndas funksjoner baseres på bestemmelsene i Inndelingslova.

Fellesnemnda har et arbeidsutvalg med 15 medlemmer.

Fra konstitueringen i oktober 2017 og fram til fylkestingsvalget i 2019, vil de 78 medlemmene i fellesnemnda fortsette som fylkesting for nye Trøndelag fylkeskommune. Etter valget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer. Trøndelag fylkeskommune skal styres etter formannskapsmodellen.

Oktober 2017 konstitueres fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fram til da ledes arbeidet med Trøndelag av fellesnemnda, dagens 78 medlemmer av fylkestingene.

Filtrer:

Hovedutvalg for:

Parti: