User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Stemme ved fylkestingsvalget

Her finner du gjeldende regler for å kunne stemme ved fylkestingsvalget.

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Her finner du informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Listeforslag

Her finner du informasjon om krav for å stille liste til fylkestingsvalget 2019.

Forslag til valgliste

Her finner du innsendte forslag til valglister for fylkestingsvalget 2019