User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Stemme ved fylkestingsvalget

Her finner du gjeldende regler for å kunne stemme ved fylkestingsvalget.

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Her finner du informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Listeforslag

Her finner du informasjon om krav for å stille liste til fylkestingsvalget 2019.

Godkjente valglister

Her finner du alle valglistene til fylkestingsvalget i Trøndelag.

Fylkesvalgstyret

Her finner du saksdokumenter til fylkesvalgstyrets møter.

Valgresultat

Valgresultat for fylkestingsvalget 2019.