User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skolen med null klimautslipp

""
Nye Heimdal videregående skole er et nullutslippsbygg, som produserer mer energi enn den trenger selv (Foto: Skanska)

Trøndelag fylkeskommune har bygd Norges mest klimavennlige skole. Nye Heimdal videregående skole er et nullutslippsbygg, som produserer mer energi enn den trenger selv.

Nye Heimdal videregående skole i Trondheim ble åpnet i høst. Den har plass til 1.140 elever og har 200 ansatte. Skolen har idrettslinje og musikklinje, så idrettshall, styrketreningsrom, konsertsal, øvingsrom og dansesaler hører med.

All energi som går med til å drifte skolen - oppvarming, belysning, elektrisk utstyr og så videre - utvinnes lokalt. Og ikke nok med det: Energien kommer fra fornybare kilder, uten utslipp av klimagasser.

Skolen har 2.000 kvadratmeter med solceller på taket, og utnytter i tillegg energi fra jordvarme og biogass.

Bygningene er svært godt isolert og har smart LED-belysning. Ventilasjonsanlegget har korte føringsveier og store kanaler som gir liten motstand, lavt trykkfall og stabil drift. Elektrokromatisk glass i vinduer reduserer solinnstråling, dermed reduseres behovet for kjøling.

Nye Heimdal videregående skole har et energiforbruk pr kvadratmeter som utgjør bare en femdel av normalen innen norsk utdanningssektor.

Overskuddsenergien som skolen produserer, brukes til varme opp Husebybadet like ved.

En grønn milepæl

- For Trøndelag fylkeskommune representerer Nye Heimdal videregående skole en viktig milepæl i vårt miljøarbeid. Den demonstrerer samtidig Trøndelags naturlige rolle som ledende i det grønne skiftet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

For her har nemlig fylkeskommunen brukt sin innkjøpsmakt som skoleeier.

- Vi ønsket å bruke anskaffelsesprosessen til drive utvikling og nyskaping. Vi ville også dra nytte av entreprenør og rådgiveres kompetanse, samtidig som vi driver kompetanseutvikling i bransjen, sier Tore O. Sandvik.

Klimavennlig innovasjon

Gjennom partnerskap i forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) har fylkeskommunen samarbeidet med NTNU og Sintef for å utvikle nye energi- og miljøvennlige løsninger.

ZEB satte store krav til energieffektivitet og materialbruk med lav klimabelastning. Både leverandører og byggherren, fylkeskommunen, ble utfordret og fikk dermed løftet sin kompetanse. Nye og innovative klima-teknologier ble tatt i bruk.

Enova har gitt Heimdal vgs-prosjektet et tilskudd på 21,5 millioner kroner og begrunner det med at fylkeskommunen med sine innovative, bærekraftige og energivennlige løsninger, har vist vei for andre offentlige aktører – og hele byggebransjen.

For totalentreprenør Skanska er skole- og hallprosjektet på Saupstad det største noensinne i Midt-Norge. Skanska mener at den tette, kontinuerlige dialogen mellom byggherre, arkitekter, rådgivere og entreprenør gjennom plan- og byggeprosessen, har vært svært verdifull.

""
Nye Heimdal videregående skole er et nullutslippsbygg, som produserer mer energi enn den trenger selv (Foto: Skanska)

Underjordisk idrettshall

I tilknytning til skolen er det bygget en stor flerbruks idrettshall, «Kolstad Arena», som er gravd ned under bakken for å få mest mulig ute- og oppholdsareal i nærmiljøet.

Uteområdene for nye Heimdal videregående skole er delvis regulert til park og torg slik at de kan bli en attraktiv møteplass for befolkningen på Kolstad. Her er det tilrettelagt for aktiviteter som volleyball, street basket, bordtennis, det finnes amfi, benker, sitte – og oppholdsarealer ute og under tak.

Skolen skal fungere som et samfunnshus for nærmiljøet, med idrettshall og kulturaktiviteter som kan brukes på kveld og helg. Nøkkelen for å få til dette er sambruk med næringsliv, lag og foreninger, idretts- og kulturarrangement, konferanser, kurs, møter og selskap.

Fakta om nye Heimdal videregående skole

  • 1.140 elevplasser og 200 ansatte
  • Skolen rommer 18.500 m2 skole-, kultur- og nærmiljøareal
  • Her finnes også 7.500 m2 flerbruks idrettshall: «Kolstad Arena»
  • Kostnadsramme: 1,1 milliarder 2016-kroner
  • Byggestart var i mars 2016, og skolen sto ferdig til skolestart i august 2018
  • Totalentreprenør: Skanska Norge
  • Arkitekt og rådgivere: Rambøll