Ber regjeringen rydde opp om Nord universitet

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (AP) og fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap).
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (AP) og fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap).

Regjeringen har både penger og mulighet til å styrke Nord universitet. Nå er det på tide at de tar i bruk vilje, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (AP) og fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap).

I desember sender regjeringen tildelingsbrev til Nord Universitet hvor de ber styret om å beslutte ny struktur innen sommeren i år.

I januar dukket statsråden opp på styremøtet til Nord universitet for å fortelle at styret må gjøre alt de kan for å beholde akkrediteringen av universitet. I april sender statsråden så et brev til styrets medlemmer samme dag som de skal diskutere saken. Her understreker statsråden at de må ha fokus på å ha utdanninger nær der folk bor.

I ettertid har statsråden svart i Stortinget at brevet likevel ikke kan oppfattes som en fredning av strukturen, samtidig som Statsministeren understreker alvoret i brevet.

- Regjeringen både detaljstyrer, overstyrer og dobbeltkommuniserer i denne saken. Det skaper uro og gjør at regjeringen har tatt på seg ansvaret for denne prosessen, sier Tore O. Sandvik.

Bør vurdere utsettelse

I Granavoldenerklæringen sier regjeringen at de vil øke investeringene til universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning.

- I morgen legger regjeringen frem det revidere nasjonalbudsjettet. Her må de levere på denne intensjonen i forhold til Nord universitet, sier Tomas Norvoll.

- Hvis ikke regjeringen kommer med tydelige signaler må styret ved Nord universitet avvente å ta en beslutning før det foreligger større klarhet rundt rammebetingelsene ved Nord universitet, sier Norvoll.

-Vi må ikke glemme av at Nord universitetet skal virke i mange tiår. Da er det ikke avgjørende å trumfe igjennom dette nå i juni. Utredningen om universitet er alt for utydelig i forhold et hvordan de skal utvikle et desentraliserte tilbud og samtidig bygge opp et sterkt hovedcampus, påpeker Norvoll.

Denne saken er hentet fra hjemmesiden til Nordland fylkeskommune.