Hovedutvalg for utdanning 2023-2027 08. mai 2024 08.00Sakliste

22/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

23/24 Justering av det videregående opplæringstilbudet for ungdommer og voksne skoleåret 2024-2025.

Sist oppdatert 12.12.2023