Hovedutvalg for næring og industri 2023-2027 22. mai 2024 10.00Sakliste

50/24 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

51/24 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 4. april 2024

52/24 Hovedutvalgsleders orientering

53/24 Fylkesdirektørens orientering

54/24 Regionale utviklingsmidler 2024 - økonomisk status mai 2024

55/24 Søknad fra Trondheimsregionen om kr 1 500 000,- i regionale utviklingsmidler til mat/reiselivsprosjekt.

56/24 Etablereropplæring Trøndelag 2024-2026

57/24 Orientering om Klimapartnere i Trøndelag

58/24 Høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi

59/24 Rapportering for regionalt reiselivsoppdrag 2023

60/24 Regionale utviklingsmidler 2024. Innherred mat og reiseliv mot 2030

61/24 Trøndelagsplanen -Regional planstrategi for 2024-2027, revidert etter høring

62/24 Høring av statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

63/24 Høring av NOU 2024:2 I samspill med naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

64/24 Fordeling av Kystskogmidler 2024

65/24 Søknad om støtte til prosjektet "Velg Skog Nordafjells - Rekruttering til den skog- og trebaserte verdikjeden"

66/24 Søknad om støtte til Agritech Cluster 2024 - 2026

67/24 Prioriteringer, prinsipper og kriterier for tilskuddsforvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning 2025

68/24 Revidering av reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer, og fra politiske organer til fylkesdirektøren

69/24 Regionalt forskningsfond: Tildeling av kvalifiseringsstøtte etter fristen 20.mars 2024

70/24 Søknad om støtte til NIPA (Nasjonal idrettspolitisk arena) 2024-2026.

Sist oppdatert 12.12.2023