Hovedutvalg for utdanning 2023-2027 22. mai 2024 13.00Sakliste

24/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

25/24 Godkjenning av protokoll fra møtene i hovedutvalg for utdanning 04.04. og 08.05. 2024

26/24 Fylkesdirektørens orientering

27/24 Hovedutvalgsleders orientering

28/24 Fastsetting av brukerorgan og reglement rundt disse ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

29/24 Forskrift om felles skoleregler for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

30/24 Rapportering tilskuddsforvaltning for høyere yrkesfaglig utdanning 2023

31/24 Prioriteringer, prinsipper og kriterier for tilskuddsforvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning 2025

32/24 Navn for den organisatorisk sammenslåtte skolen - tidligere Meldal videregående skole og Orkdal vidaregåande skole

33/24 Svar på høring om lokal forskrift om skriftspråk ved videregående skoler i Trøndelag 2024-2029

34/24 Trøndelagsplanen -Regional planstrategi for 2024-2027, revidert etter høring

35/24 Kvalitetsmelding for videregående opplæring 2023

36/24 Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

37/24 Revisjon av retningslinjer for reklame/aktiviteter som er egnet til å skape kommersielt press, eller som kan påvirke holdninger, oppførsel og verdier på skolens område.

38/24 Revidering av reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer, og fra politiske organer til fylkesdirektøren

39/24 Verdal vgs – ombygging av hall for mekaniske fag

40/24 Skjetlein videregående skole - kapasitet ny byggfaghall

41/24 Byggeprosjekt Guri Kunna vgs Hitra - maritim elektriker

15/24 Referat fra møte i skoleutvalget ved Inderøy vg skole, 05.03.2024

16/24 Referat fra møte i skoleutvalget ved Steinkjer videregående skole 5. april 2024

17/24 Protokoll fra Skoleutvalgsmøte, 21. mars 2024 ved Verdal videregående skole

18/24 Referat fra møte i skoleutvalget ved Kyrksæterøra VGS 12.03.2024

19/24 Referat fra felles skoleutvalgsmøte Fosen vgs., Johan Bojer vgs, Åfjord vgs., 22. mars 2024

Sist oppdatert 12.12.2023