Fylkesutvalget 2023-2027 14. mai 2024 10.00Sakliste

114/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

115/24 Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesutvalget 30. april 2024

116/24 Fylkesordførerens orientering

117/24 Fylkesdirektørens orientering

118/24 Høring - Forslag om frivillig vern av skogområder i Trøndelag 2024

119/24 Anskaffelse av nytt ERP-system, orientering om bakgrunn, organisering og finansiering

120/24 Innføring av fleksibel billett - behov for å avklare finansiering av tiltaket

121/24 Fordeling av midler til ordningen kompetanse og arbeidskraft i distrikt, kap 553.60

122/24 Orientering om arbeidet med militær mobilitet på veg

26/24 Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Vanvikan sentrum. Indre Fosen kommune

27/24 Sikkerhetssenteret Rørvik AS Signert protokoll GF 2024

14/24 Spørsmål fra Per Ervik (PP) om fleksibel transport på Dolmøya og Melandsjøen

15/24 Spørsmål fra Pål Sæther Eiden (H) om regularitet på hurtigbåttilbud

16/24 Spørsmål fra Vebjørn Gorseth (A) om nullutslippskrav for taxinæringa

17/24 Spørsmål fra Lill Harriet Sandaune (FrP) om adkomst til Søndre Hoem FV705 Stigamælan

18/24 Spørsmål fra Bente Estil (A) om endringer i bestillingstransport / tilbringertjeneste

Sist oppdatert 12.12.2023