User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Jobbe med veg? Søk her!

Illustrasjonsbilde asfaltarbeid (Foto: Ronny Danielsen)
Asfaltarbeid (Foto: Ronny Danielsen)

Trøndelag fylkeskommune overtar alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. I den forbindelse etableres det en helt ny vegavdeling med kontor både i Steinkjer og i Trondheim.

Se alle ledige stillinger

Avdelingen skal ha ansvar for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet.

Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte. Det jobbes med utvikling av innovative anskaffelser, samarbeid med bransjen og FOU-miljøer. De som ansettes vil ha store muligheter til være med å påvirke hvordan oppgaver skal løses.

Sist oppdatert 26.11.2019