User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Koronavirus

Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)
Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)

Her er oversikten over tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å unngå smittespredning. Se oversikten under for å finne informasjonen du trenger.

Kollektivtrafikk og veg

Situasjonen rundt korona-viruset påvirker sentrale samfunnsfunksjoner i hele landet. Det påvirker også flere entreprenører og leverandører. Kombinert med værforholdene vi har i dag kan dette også påvirke den standarden vi er kjent med på drift og vedlikehold av vegnettet i Trøndelag.

Vi vil komme med nærmere informasjon dersom det oppstår en situasjon med redusert driftskapasitet på vegnettet.

Vi oppfordrer til å følge med på trafikkmeldinger:

 

AtB følger nøye med på utbredelsen av koronaviruset. De oppfordrer deg som reiser til å følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og informasjon på sine nettsider.

AtB - Informasjon om koronasmittetiltak.

Politiske møter

Politiske møter i Trøndelag fylkeskommune avholdes for tiden som videomøter via Skype. Dette skyldes koronavirus-situasjonen. Møter i fylkesutvalget sendes fortsatt direkte, se lenke under. De som ønsker å følge andre møter kan få tilgang ved å sende en e-post til politisk sekretariat.

Se direktesending av fylkesutvalg

Tannhelse

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Det har vi gjort ved at vi har 9 klinikker i fylket som kan gi behandling til alle typer pasienter, også de i karantene, med mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har vi også utvidet tannlegevaktas telefontid. Telefonen er åpen fra 15.30 – 22.00 på hverdager. Her kan vi svare på helsespørsmål knytta til tannhelse. Nummeret er 800 41 101.

Oversikt over våre tannklinikker

Utdanning

På formiddagen torsdag 12. mars stengte Trøndelag fylkeskommune alle sine videregående skoler for ordinær opplæring. Formålet med et slik alvorlig og omfattende tiltak var å hindre smittespredning blant elever og ansatte, men også for å skape ro og trygghet for elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange var uoversiktlig. Senere samme dag valgte regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i hele landet.

Regjeringen vedtok 24. mars å forlenge sitt vedtak om stengte skoler til og med 13. april. De har samtidig sagt de vil komme med en ny vurdering av de innførte tiltakene den 8. april. 

At skolebygningene er stengt innebærer ikke at opplæringen opphører. Den vil bare foregå på en annen arena og i en annen form. Det betyr også at skolen vil registrere fravær om du ikke følger rammene for den opplæringen skolen gir. Om du blir syk (uavhengig av årsak), skal du melde fra til skolen på vanlig måte.

Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær. Er du under 18 skriver foresatte egenmelding. Er du over 18 skriver du den selv.

Fortsatt opplæring

Selv om skolene er stengt har du som elev fortsatt rett til å få opplæring, og skolene har ansvar for å sørge for dette. Du som elev har plikt til å følge denne opplæringen. Skolene vil strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at du skal kunne jobbe med skolearbeid hjemmefra. Vi tar nå i bruk digitale verktøy i undervisningen i et omfang ingen av oss var forberedte på. Dette gir både muligheter og utfordringer. Ved hjelp av digitale hjelpemidler og læringsplattformen Canvas kan du og skolen kommunisere sammen. Du som elev må forholde deg til informasjon fra skolen din. Skolene oppdaterer fortløpende sine hjemmesider med viktig fellesinformasjon for deg som elev. Om du ikke har fått hentet ut lærebøker eller annet skolemateriell kan du kontakte skolen, så vil de legge til rette for at du kan hente tingene dine.

24.03.2020: Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring (pdf)

16.03.2020: Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt (pdf)

Eksamen og standpunktkarakter

Kunnskapsdepartementet kunngjorde 25. mars at alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fag for å få vitnemål.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen ikke avklart

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Russefeiring

Slik situasjonen er nå fraråder vi dere som er russ i år å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede.

Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil som sagt tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer.

 

Framskyndet hjemreise

Vi legger nå til rette for framskyndet hjemreise for alle elever som er på kortere utplasseringer i utlandet.

Elever som tar hele opplæringsåret i utlandet oppfordres til å vurdere å reise hjem, jf. nye reiseråd fra regjeringen som ble publisert 14.3.:

Regjeringens reiseråd 14.03.2020: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Godkjenning av Vg1 eller Vg2 i utlandet

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren. Fylkeskommunen kan godkjenne Vg1 eller Vg2 som er fullført eller bestått. 

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020. 

Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april.

Lærlinger i utlandet

Lærebedrifter og opplæringskontor har blitt oppfordret til å ikke planlegge eller igangsette utenlandsopphold for lærlinger inntil videre.

Lærlinger på utenlandsopphold har enten allerede avbrutt oppholdet eller er i dialog med lærebedrift/opplæringskontor om framskyndet retur.

Informasjon fra Lånekassen

Gå til Lånekassen sine nettsider for informasjon.

På formiddagen torsdag 12. mars stengte Trøndelag fylkeskommune alle sine videregående skoler for ordinær opplæring. Formålet med et slik alvorlig og omfattende tiltak var å hindre smittespredning blant elever og ansatte, men også for å skape ro og trygghet for elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange var uoversiktlig. Senere samme dag valgte regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i hele landet.

Regjeringen vedtok 24. mars å forlenge sitt vedtak om stengte skoler til og med 13. april. De har samtidig sagt de vil komme med en ny vurdering av de innførte tiltakene den 8. april.

At skolebygningene er stengt innebærer ikke at opplæringen opphører. Den vil bare foregå på en annen arena og i en annen form. Det betyr også at skolen vil registrere fravær om eleven ikke følger rammene for den opplæringen skolen gir. Om eleven blir syk (uavhengig av årsak), skal han/hun melde fra til skolen på vanlig måte. Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær. For elever under 18 år skriver foresatte egenmelding. Elever over 18 år skriver egenmelding selv.

Fortsatt opplæring

Selv om skolene er stengt har eleven fortsatt rett til å få opplæring, og skolene har ansvar for å sørge for dette. Eleven har plikt til å følge denne opplæringen. Skolene vil strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at han/hun skal kunne jobbe med skolearbeid hjemmefra. Vi tar nå i bruk digitale verktøy i undervisningen i et omfang ingen av oss var forberedte på. Dette gir både muligheter og utfordringer. Ved hjelp av digitale hjelpemidler og læringsplattformen Canvas kan eleven og skolen kommunisere sammen. Eleven må forholde seg til informasjon fra skolen sin. Skolene oppdaterer fortløpende sine hjemmesider med viktig fellesinformasjon til alle elever. Om eleven ikke har fått hentet ut lærebøker eller annet skolemateriell kan han/hun kontakte skolen, så vil de legge til rette for at eleven kan hente tingene sine.

24.03.2020: Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring (pdf)

16.03.2020: Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt (pdf)

Eksamen og standpunktkarakter

Kunnskapsdepartementet kunngjorde 25. mars at alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fag for å få vitnemål.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen ikke avklart

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Russefeiring

Slik situasjonen er nå fraråder vi russen å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede og ber rektorene om å gi beskjed til russen ved sin skole.

Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil som sagt tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer.

 

 • Ingen fag- og svenneprøver i tidsrommet 16.03.20 - 20.04.20 skal avvikles/startes opp.
 • Prøvenemndsleder orienterer kandidat og bedrift om at prøven utsettes. Situasjonen er foreløpig uoversiktlig. Dere må vente med å gi kandidaten ny dato.
 • Vi vil holde dere løpende oppdatert, og sender dere informasjon så raskt vi kan dersom også senere prøver må utsettes.
 • Vi beklager de ulempene utsettelse av prøver medfører for kandidatene og dere.

 

Fag- og svenneprøver og kompetanseprøver

 • Ingen fag- og svenneprøver i tidsrommet 16.03.20 - 20.04.20 skal avvikles/startes opp.
 • Prøvenemndsleder orienterer kandidat og bedrift om at prøven utsettes. Situasjonen er foreløpig uoversiktlig. Dere må vente med å gi kandidaten ny dato. 
 • Vi vil holde dere løpende oppdatert, og sender dere informasjon så raskt vi kan dersom også senere prøver må utsettes.
 • Vi beklager de ulempene utsettelse av prøver medfører for kandidatene og dere.
 • Utsending av fag- og svennebrev er foreløpig stoppet. Vitnemål og kompetansebevis sendes som før.

Sykefravær eller permittering

Bedrifter som må permittere lærlinger/lærekandidater hvor varigheten blir over en måned, og opplæringskontor, kommuner og selvstendige lærebedrifter vurderer at det er behov for utsatt utløpsdato av læretiden, ber vi dere gi oss melding om det. Fylkeskommunen vil foreløpig ikke registrere avbrudd i læretid, siden varslene om permittering gjelder en kort periode, de fleste er på 2-3 uker.

Hvis du som lærling/lærekandidat blir permittert og skal søke dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker og legge ved permitteringsvarselet i søknaden. På ditt Nav må du lage cv og jobbprofil. Lærlinger som er i verdiskapningsdelen av læretiden (siste halvdel), skal ikke krysse av for «under utdanning» i søknaden. Følg lenken under for mer informasjon.

Vedlegg når du søker om dagpenger (NAV).

Kurs og samlinger

 • Alle kurs og samlinger i regi av fag- og yrkesopplæring avlyses inntil videre.
 • Fag- og svennebrevutdelingen på Steinkjer 14.03.20 er avlyst.

Seksjon fag- og yrkesopplæring

Ansatte er tilgjengelig på e-post og telefon.

Aktuell informasjon 

Utdanningsdirektoratets informasjonsside om koronaviruset

Permittering og dagpenger - informasjonsvideo til arbeidstakere(NAV)

Utdanningsdirektoratet: Alle barnehagehager og skoler stengt

NAV: Koronaveiviser

Vi vet ennå ikke om/på hvilken måte vi får gjennomført årets privatisteksamener, men vi legger ut informasjon her så fort vi vet mer. Nå venter vi på informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Fylkeskommunen har også tett kontakt med helsemyndighetene og følger rådene som gjelder til enhver tid.

Følg lenken under for mer informasjon:

Gjennomføring av privatisteksamen og situasjonen med koronavirus.

Bïevnesh åarjelsaemien gïelesne

Tsiehkie daelie lea jeenjesh maehtieh skïemtjine sjïdtedh jïh almetjh mah leah skïemtjes aarebistie maehtieh jaemedh. Dan åvteste striengkies krïevenassigujmie nïerhkeme juktie dan oktebisnie veasodh goh gåarede. Daate konsekvensh vadta gaajhkide årroejidie.

Trööndelagen fylhkentjïelte lea gelliej råajvarimmiejgujmie nïerhkeme juktie viehkiehtidh suetiegeerjehtimmiem tjöödtjestidh. Daesnie åarjelsaemien gïelesne lohkh maam daarpesjh daejredh goh utnije mijjen dïenesjijstie.

Steegkeldh skuvlh

Gaajhkh mijjen jåarhkeskuvlh sïejhme lïerehtæmman steegkesovvin njoktjen 12.b. Mænngan seamma biejjien reerenasse veelji gaajhkh maanagïerth jïh skuvlh abpe laantesne steegkedh. Nænnoestimmie lea faamosne dovne njoktjen 26.b. 2020, dejnie nuepine mieriem guhkiedidh.

Lïerehtimmie gåetesne

Jalhts skuvlegåetieh leah steegkeldh lïerehtimmie ij tjöödtjesth. Lïerehtimmie sæjhta jeatjah sijjesne jïh jeatjah hammosne jåerhkedh. Daate sæjhta aaj jiehtedh skuvle sæjhta gaatoem registreradidh jis ih mieride dan lïerehtæmman fulkh maam skuvle vadta. Jis skïemtjine sjïdth (saaht mehtie fåantoste), edtjh skuvlese bïeljelidh sïejhme vuekien mietie.

Mujhtieh jarkelimmieh gaatoeregistreradimmesne

Mijjieh dej annjebodts jarkelimmiej bïjre måjhtajehtebe skuvlejaepien galhkuven raajan gosse lea dokumentasjovnen bïjre gaatoste. Jïjtsebïeljelimmie lea daelie luhpies dokumentasjovne gosse gaatoe skïemtjelassen gaavhtan. Jis ih leah 18 jaepieh illeme, eejhtegh jallh åelieh jïjtsebïeljelimmiem tjaelieh. Jis 18 jaepieh illeme datne dam jïjtje tjaalah.

Eksamene jïh karakteerh

Jis tjoerebe gïjren eksamenem hiejhtedh koronavijrusen gaavhtan, learohkh sijhtieh læjhkan vihtienassem åadtjodh. Gosse lea eksamenen bïjre privatistide, mijjieh dejnie barkebe jïh sïjhtebe dan bïjre bievnedh dan varke maehtebe.

Mijjieh bååstede båetebe galhkuvevuarjasjæmman.

Privatiste jåarhkelïerehtimmesne

Annje ibie daejrieh mejtie jallh guktie mijjieh buektiehtibie daan jaepien privatiste-eksamenh tjïrrehtidh, men bïevnesh mijjen nedtesæjrojde bïejebe dan varke vielie dan bïjre daejrebe. Daelie vuertieminie bïevnesh åadtjodh Ööhpehtimmiedirektoraateste.

Datne mij lea russe

Guktie tsiehkie lea daelie mijjieh narhtelibie dijjem, mah leah russh daan jaepien, russeöörnedimmieh öörnedidh gusnie gellie almetjh stïeresne.

Learohkh jïh barkoelearohkh ålkoelaantesne

Mijjieh birrebe learohkh jïh barkoelearohkh mah leah åenebe vïesehtimmine ålkoelaantesne gåetide båetedh. Learohkh jïh barkoelearohkh mah abpe lïerehtimmiejaepiem ålkoelaantesne vaeltieh birresuvvieh vuarjasjidh gåetide vuelkedh.

Learohkh maehtieh jååhkesjimmiem åadtjodh lïerehtimmiejaepien åvteste ålkoelaantesne jalhts gåetide vuelkieh daelie. Dellie tjuerieh fylhkentjïeltem syökedh voerhtjen.

Lïerehtæjjah/learoekandidaath

Ibie tjïrrehth jallh aelkieh faage- jïh sveennepryövah boelhken 16.03.20 – 20.04.20.
Sïelth mah tjuerieh barkoelearohkh/learoekandidaath permitteradidh tjuerieh dan bïjre dallatjinie bievnedh fylhkentjïeltese, jïh fïjnehtimmie learoesjïehtedimmien/lierehtimmiesjïehtedimmien sïjse bïejesåvva.

Datne mij dïenesjem nuhtjie mijjen baenieklinihkine

Mijjen baenieklinihkh ajve almetjh dåastoehtieh mah faahketji båehtjierdimmiem daarpesjieh. Ringkh dov klinihkese jis mïsse akt onterdh.

Datne mij fylhkengeajnojne vuaja

Tsiehkie koronavijrusen bïjre konsekvensh vadta vihkeles siebriedahkefunksjovnide abpe laantesne. Aaj konsekvensh vadta jieniebidie entreprenööride jïh deallahtæjjide.

Veareldinie ektine maam daan biejjien utnebe daate maahta giehpiedimmiem vedtedh dehtie standaardeste maam gïehtelimmesne jïh geajnoegorredimmesne utnebe Trööndelagesne.

Daesnie almetjehealsoeinstituhten juvnehtimmieh dutnjien mij tjuara gåetesne årrodh.

 Information in English

Trøndelag county council has taken action to prevent the disease from transmitting. The measures are:

 • Closed schools (the decision was made a few hours before the Norwegian Government's decision to close all nurseries, kindergartens and educational institutions). Students at our schools need to follow their teachers schedule for work from home.
 • Our dental clinics are closed for all other treatments than emergency treatments. If you need dental care, call your local clinic.
 • It is still unclear if exams will be held as planned this spring.
 • In case workers at a company are laid off, their apprentices risk the same.
 • The quality of maintenance on the county´s roads might not be as high as it would be under normal circumstances.

For more information in English on how to prevent the virus from transmitting and how the pandemic influences society and your normal life, read more here:

Norwegian Institute on Public health.

The public website for health care in Norway; helsenorge.no

 

Hold deg oppdatert på situasjonen

Vi anbefaler at du følger med på informasjonen fra helsemyndighetene som følger situasjonen tett. Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. 

Sist oppdatert 26.03.2020