Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Dette betyr at vedtaket om å stenge de videregående skolene i Trøndelag blir forlenget, og at skolene holder stengt til og med den 13. april.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen.