Smittesituasjonen ved de videregående skolene i Trøndelag

Med unntak av Ole Vig videregående skole i Stjørdal er alle de videregående skolene fortsatt på gult nivå i trafikklysmodellen. Ole Vig er på rødt nivå.

Dette betyr at ingen skoler er stengte, men at det gjelder strengere smitteverntiltak ved Ole Vig videregående skole.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Smittesituasjonen avgjør nivået som skal følges. Les mer om tiltak på de forskjellige nivåene ved å følge lenken under:

Utdanningsdirektoratet: Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

Kommunehelsetjenesten i den enkelte kommune vurderer tiltaksnivået ved de videregående skolene. Situasjonen vil derfor kunne være forskjellig fra kommune til kommune, basert på lokale forskjeller i smittesituasjonen.

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av at både elever og ansatte skal føle seg trygge, og samarbeider tett med både fylkeslegen og kommuneoverlegene lokalt.

Kontaktperson:
Vegard Iversen
Fylkesdirektør for utdanning
Tlf: 996 94 805