Smittesituasjon og tiltak i videregående skole

3 elever bak en glassvegg som strekker hendene i været
Utdanning - elev (Foto: Ronny Danielsen)

Etter de siste dagenes utvikling orienterer fylkesdirektøren for utdanning ansatte, elever og foresatte om smittesituasjonen og tiltak i Trøndelag.

Smittesituasjonen i Trøndelag nå

Alle våre skoler, foruten Ole Vig vgs., er på gult smittevernnivå. Ole Vig vgs. har sammen med de andre skolene i Stjørdal kommune for en kort periode vært på rødt smittevernnivå, men vil fra onsdag gå over til gult igjen.

Vi har hatt smitte ved ni skoler i høst: Olav Duun, Steinkjer, Ole Vig, Charlottenlund, Strinda, Thora Storm, Heimdal, Tiller og Byåsen. Til sammen har det vært 17 koronasmittede.

I dag er det bare Strinda, Thora Storm, Heimdal og Tiller som har ansatte og elever i karantene. På Byåsen er det kun eleven som har fått påvist smitte som må holde seg hjemme. Ved resten av skolene er karantenetiden ferdig.

Det er Heimdal som har flest smittede akkurat nå, seks elever. 137 elever og 20 ansatte er i full karantene mens noen ansatte er i midlertidig karantene.

Smittetallet i Trøndelag er fortsatt lavt, ifølge fylkeslegen og kommuneoverlegene. Vi ser likevel nå en viss økning, i likhet med resten av landet.

- Vi kjenner ikke til et eneste tilfelle der noen har blitt smittet på skolen. Det ser ut til at smitten først og fremst skjer på fritiden, men vi er opptatt av å opprettholde nivået på smitteverntiltakene i skolen, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Tiltak i Trøndelag

Det er, og skal være, trygt å gå på skolen, men det er viktig at vi fortsetter med smitteverntiltakene som nå har blitt en del av hverdagen vår; hygiene, avstand og det å holde seg hjemme hvis du er syk.

Fra i dag har Trondheim kommune innført påbud om munnbind i rushtrafikken. Det betyr at alle som tar buss mellom 07.00 og 09.00 samt 14.00 og 17.00 må bruke munnbind. Bryter du påbudet kan du få bot.

- Det er viktig for oss å ha god dialog og godt samarbeid med de lokale og regionale helsemyndighetene. Det er de som skal vurdere smittenivået og graden av tiltak for oss. Vi er også avhengig av godt samarbeid med kommunene og det at vi har en linje inn mot statsråden. Bare da kan vi finne de beste løsningene, sier Iversen.

Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge ut fra hvor mye smitte det er lokalt. Fylkeslegen kan bidra til å koordinere tiltak i nærliggende kommuner om det er nødvendig.

Skolene og Trøndelag fylkeskommune som skoleeier, kan ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. Det er også viktig å presisere at det skal være høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr ikke automatisk stengning.

Så lenge vi er på gult nivå skal elevene få opplæringa si på skolen. Det understreket også statsråden i sitt svar i Stortingets spørretime i slutten av august, noe Utdanningsdirektoratet henviser til.

Vi har stor forståelse for at det er utfordrende å forholde seg til ulike retningslinjer og føringer for smittevern. Vi opplever jo også strengere krav til smittevern utenfor skolen enn i skolen. Argumentasjonen for strengere smitteverntiltak i samfunnet ellers handler jo om at strenge tiltak på andre områder kan gjøre at skoler og andre viktige institusjoner får holde åpent og ha tilnærmet normal drift. 

Smittevernveilederen for videregående forventer at ungdommene selv klarer å holde avstand til andre. Dette viser seg dessverre å være vanskelig å få til. Veilederen oppfordrer elever til å holde avstand til hverandre, helst en meter, men samtidig er det ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet; ikke en gang på rødt nivå.

De fleste fylkeskommuner, også vi, melder om bekymring rundt avstand i fellesarealer og skoleskyssen/kollektivtrafikken.

På både gult og rødt nivå må derfor skoleeier sammen med sine skoler vurdere andre tiltak enn digital hjemmeundervisning for å redusere trengsel i klasserom, fellesarealer og på skyss samt kontakt på tvers av klasser. Det kan skje på ulike måter, mange av disse grepene er i bruk allerede.

Eksempler på tiltak som begrenser trengsel:
• ulik start og slutt på dagen
• ulike pausetidspunkter
• få elevene til å spise/ta pauser på klasserommet og ikke i kantina
• undervisning ute og ikke i klasserommet
• ta i bruk digitale plattformer for å ha kontakt på tvers av faste klasser også i skoletida/når elevene er på skolen

Hva skjedde etter Regjeringens pressekonferanse?

Statsministeren pekte særlig på det økte smittenivået blant unge i pressekonferansen 5. november. Hun sa at kommuner med høy smitte må vurdere om videregående skoler i samme kommune skal gå over til rødt nivå.

Etterpå ser vi at fylkeskommunene tolket signalene fra regjeringen ulikt og at noen begynte med hjemmeundervisning. Blant annet definerte både Viken og Troms og Finnmark seg som regioner med høy smitte. Nå er opplæringssituasjonen tilbake til normalen igjen også i disse fylkene.

Tøffe tider

Skolen er en viktig arena for ungdommene våre, og vi skal være oppmerksomme på at ikke alle har det greit i den tiden vi er inne i. Vi ser en økende bekymring fra helsesykepleiere og fastleger nasjonalt på hvordan pandemien påvirker barn og unges psykiske helse.

I en slik situasjon betyr det å kunne møte hverandre fysisk på skolen og på aktiviteter veldig mye.