Millioner til trønderske småbedrifter

Trønderske småbedrifter og enkeltpersonforetak får en utstrakt hånd i en vanskelig tid. Ni millioner kroner foreslås puttet inn i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag».

Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon. Ordningen skal utvikles i samarbeid med næringslivet og kompetanse-tilbyderne i Trøndelag.

Det innstilles på at ordningen skal prioritere småaktører i spesielt utsatte bransjer. I første rekke gjelder det opplevelsesnæringer, reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen.

Politisk behandling tirsdag

Førstkommende tirsdag behandles forslaget i fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Målet er å få opp ordningen så raskt som praktisk mulig.

Mandag gjennomførte fylkeskommunen et samhandlingsmøte med NHO, LO, KS, Innovasjon Norge, NAV og de sentrale finansaktørene i fylket. Planene for BIO Trøndelag ble godt tatt imot av aktørene.

- Dette er nok et eksempel på at samarbeidet mellom partene fungerer når det virkelig gjelder. Vi er på vegne av bedriftene svært fornøyd med at dette kommer og at det vil bli rigget for å raskt kunne komme til nytte for ansatte og bedrifter, sier regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag.

Det skal lages et eget søknadsskjema for BIO Trøndelag i portalen regionalforvaltning.no, og ordningen skal være både effektiv og attraktiv for målgruppa.

- Tilbydere av etter- og videreutdanning må også forberede seg på oppdrag, samtidig som fylkeskommunen kan bidra til å samordne kompetansetilbud til bedrifter med like opplæringsbehov, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune.

Les hele saksframlegget.

Et av ti korona-tiltak fra staten

Gjennom regionreformen fikk fylkeskommunene styrket den kompetansepolitiske rollen. For 2020 fikk Trøndelag opprinnelig 4,75 millioner statsbudsjett-kroner til ordningen bedriftsintern opplæring, som tidligere ble administrert av NAV. Den nasjonale BIO-bevilgningen er økt med 50 millioner kroner for 2020, som 1 av 10 prioriterte tiltak i regjeringens første tiltakspakke i korona-situasjonen. Av den samlede bevilgningen på 105 millioner kroner får Trøndelag om lag ni millioner kroner til BIO Trøndelag.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Arild Egge ved avdeling for plan, næring og kulturminner. 

99736157