Britannia Hotel blir fredet

Britannia Hotel. Foto: Will Lee Wrigt/Britannia Hotel

Trøndelag fylkeskommune kunngjør oppstart av fredningssak av Britannia Hotel i Trondheim 26. februar 2024.

Britannia Hotel er et av Norges eldste hotell, med kontinuerlig drift siden 1870-tallet. Hotellet er unikt nord for Dovre og har en viktig posisjon på landsbasis.  

Hotellet er allerede midlertidig fredet. Den midlertidige fredningen ble vedtatt i forbindelse med svært omfattende rehabiliteringsarbeider i perioden 2017-2019.  

 – Britannia Hotel er noe av det ypperste som finnes av hoteller i det nordenfjeldske Norge. Britannia har en posisjon som gjør at det er kjent, ikke bare i Trondheimsregionen, men over hele landet. Vi starter opp fredningssak, slik at hotellet også i framtiden vil bli godt ivaretatt som det kulturminnet det er, sier fylkesantikvar Anne Bjørg Evensen Svestad.

 Oppstarten av fredningen skjer i samarbeid med eierne av hotellet; EC Dahls Eiendom.  

 – Vi har hatt en lang og god dialog med eierne. Det blir viktig å finne en balansegang mellom vern av bygget og drift av hotellet, sier Svestad.

 Fredningssaken omfatter:

  • Eksteriør og tilhørende konstruksjon
  • Speilsalen i sin nåværende utstrekning
  • Palmehaven med takkonstruksjon
  • Arne Korsmos trapperom fra 1. etasje til kjeller, med tilhørende telefonboks
  • Loft og takkonstruksjon


Fredningen skal også bidra til å bevare hotellet som et eksempel på hotelldriftens utviklingsfaser gjennom nærmere 150 år. Dette omfatter tilbygg, ombygginger og senere tilpassede rehabiliteringsarbeider, og tilhørende arkitektonisk og arkitekturhistoriske kvaliteter.

Saksgang


Fredningssaken vil ta omtrent ett år. Saksgangen blir slik:

  • Merknader til den varslede fredningen kan sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 5. april 2024. 
  • Forslag vil bli utarbeidet og sendt på høring.
  • Fredningsforslaget vil bli behandlet i kommunestyret i Trondheim. 
  • Fredningsforslaget vil bli oversendt til Riksantikvaren for endelig behandling. 

Kontakperson:

Monica Anette Rusten
Seniorrådgiver/Fagkoordinator nyere tid
74 17 43 23 922 69 256