Veidekke utvikler ny videregående skole i Trondheim

Illustrasjon: Link Arkitektur
Illustrasjon: Link Arkitektur

Trøndelag fylkeskommune har tildelt kontrakten for utviklingen av ny videregående skole Trondheim Øst til Veidekke.

I denne samspillsfasen utvikles prosjektet i et tett samarbeid mellom byggherre, brukere av bygget og entreprenør. Byggestart er planlagt i 2022 og skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2024.

Sterk elevtallsøkning i Trondheim de nærmeste årene gir behov for en helt ny videregående skole. Den nye skolen er ca. 14 000 m2 golvflate og dimensjoneres for 700 elever i første byggetrinn. Fremtidens kompetansebehov vil være sentral i utvikling av skoleanlegget og læringsarenaene, hvor HUS Arkitekter har ansvar for design og utforming.

Den nye skolen blir lokalisert i den nye bydelen som nå utvikles i umiddelbar nærhet til Leangen stasjon og kollektivknutepunktet på Strindheim. Bygge- og eiendomssjef Rune Venås uttaler at prosjektet har høye bærekraftmål med krav til nullutslipp av klimagasser knyttet til byggeprosess, energibruk i drift og byggematerialer.

- Vi gleder oss til å starte på utviklingsarbeidet og takker så mye for tilliten. Det å bygge gode skolebygg er noe av det viktigste vi som entreprenører kan gjøre. Gjennom et tett og involverende forprosjekt skal vi utvikle et bærekraftig prosjekt til glede for elever, ansatte og alle brukere av skolebygget, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag

Kontaktpersoner:

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås, Trøndelag fylkeskommune – tlf. 907 83 473
Regiondirektør Torgeir Wiig, Veidekke Bygg Trøndelag – tlf. 950 20 730