Vanlig undervisning ved eventuell busstreik

Hvis det blir busstreik kommer undervisningen ved de videregående skolene til å fortsette som vanlig, med noen få unntak, selv om skoleskyssen blir berørt.

Streiken i kollektivtrafikken kan bli trappet opp fra lørdag 26. september og dermed føre til stans i kollektivtrafikken i Trøndelag, inkludert skoleskyssen.

Etter dialog med alle rektorer, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har fylkeskommunen (som er skoleeier) bestemt at det blir vanlig undervisning ved skolene med noen mulige unntak.

Vi ber alle skoleelever om å holde seg oppdatert på situasjonen ved å følge med på skolenes og fylkeskommunens nettsider.

Dersom det ikke blir streik, eller når streiken er over, går undervisningen som normalt.

Hvis det blir streik er dette informasjon du som er elev har bruk for:

  • Vi oppfordrer elever som vanligvis bruker skoleskyss til å prøve å komme seg til skolen på andre måter.
  • Elever som likevel må være hjemme på grunn av manglende skoleskyss må melde fra til faglærer. Elevene som blir hjemme kan, til å begynne med, ikke forvente å få digital undervisning, men må følge arbeidsplanene i fagene sine og gjøre skolearbeid på egen hånd.
  • Elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av streiken får ikke fravær.

Hvis skolene holder åpent uten å tilby digital undervisning, gjelder reglene som allerede er vedtatt:

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor eller den rektor bemyndiger avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.

Ved lengre tids uforskyldt fravær vil skolen ha en plikt til å tilrettelegge for elevens opplæring.

Mulige unntak for enkeltskoler

Enkelte skoler har mange elever som er avhengige av kollektivtransport for å komme seg til skolen. Dersom det, etter en lokal kartlegging, viser seg at svært få ansatte og elever greier å komme seg til skolen på andre måter, må det til ulike løsninger, for eksempel at all opplæring skjer digitalt.

For de skolene som må løse det slik gjelder disse reglene:

  • Elever får undervisning digitalt hjemme. Det blir ikke vanlig undervisning på skolen.
  • Elever som ønsker, kan komme og følge den digitale undervisningen i lokaler på skolen. Gjeldende smittevernregler må følges.
  • Medarbeidere kan undervise digitalt fra hjemmekontor. De som trenger det kan bruke egne arbeidsrom på skolen.
  • Elever som har praktiske fag må følge beskjeder fra skolen.
  • Elever med tilrettelagt opplæring får opplæringstilbud som normalt dersom de har tilbud om skyss eller klarer å møte på skolen.
  • Fravær fra undervisningen blir registrert, men kommer ikke på vitnemålet.

De skolene som eventuelt må gjøre undervisningen digital informerer elevene sine.

Viktig informasjon til ansatte ved skolene:

Pedagogisk ansatte som vanligvis benytter kollektivtransport oppfordres til å finne andre måter å komme seg til jobb på. Dersom det viser seg å være helt umulig å komme seg til jobb, må den ansatte finne gode løsninger i samarbeid med skolens ledelse. Digital undervisning kan være en alternativ løsning.

Vi forventer at alle lærere har gode arbeidsplaner, slik at elevene kan følge med på hva som skjer i undervisningen.

Vi oppfordrer også andre ansatte som vanligvis tar kollektivtransport til å finne andre måter å komme seg til jobb på. Dersom dette ikke lar seg gjøre må den ansatte finne løsninger i samarbeid med skolens ledelse.