Utvikling og innovasjon i offentlig sektor

Bilde av Stein Arne Jakobsen i et rom med noen andre personer sittende i bakgrunnen. Han er en av flere FoUI-kontakter som deltok på FoUI-verksted og fikk faglig påfyll innenfor aktuelle problemstillinger i offentlig sektor. Foto: Ida Valsø.
Stein Arne Jakobsen er en av flere FoUI-kontakter som deltok på FoUI-verksted og fikk faglig påfyll innenfor aktuelle problemstillinger i offentlig sektor. Foto: Ida Valsø.

– Vi er nødt til å utvikle oss for å løse framtidas utfordringer.

Det sa Stein Arne Jakobsen, kommunalsjef for personal- og organisasjonsutvikling i Orkland kommune. Han var en av mange så kalte FoUI-kontakter som tok turen til Trondheim for å delta på samling for FoUI-kontaktene i trønderske kommuner.

En FoUI-kontakt, eller forskning-, utvikling- og innovasjonskontakt, er oppnevnt av kommunene for å være kontaktperson knytta til forsknings-, og innovasjonsarbeid.

Arrangører for samlinga var KS, Forskningsrådet, Statsforvalteren og Trøndelag fylkeskommune og deres partnerskap for forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor. Partnerskapet har utfordra de trønderske kommunene i å opprette FoUI-kontakter, de fleste kommunene har tatt utfordringa – og noen kommuner har også nå flere kontaktpersoner.

Et rom med rundt 50 personer fra KS, Statsforvalteren, Forskningsrådet og fylkeskommunen sammen med kommunekontakter, innovasjons- og forskningsmiljø og foredragsholdere. Foto: Ida Valsø.
Partnerskapet fra KS, Statsforvalteren, Forskningsrådet og fylkeskommunen sammen med kommunekontakter, innovasjons- og forskningsmiljø og foredragsholdere. Foto: Ida Valsø.

Mobilisering av unge som ressurs

Et viktig tema for denne samlinga var mobilisering av unge som ressurs i kommunene, i tillegg til innovasjonskultur og utviklingskraft. Programmet og PDF-er fra innleggene på samlinga kan ses her: 

KS Trøndelag - FoUI-verksted

Gjennom dagen var det mange interessante innlegg – i tillegg til tid til refleksjon og deling av erfaringer.

John Tore Vik fra Trøndelag fylkeskommune og Camilla Juul fra KS på scenen. De holdt innlegg om «inkludering av barn og unge». Deltakerne fikk også tid til å diskutere temaene i grupper og i plenum. Foto: Ida Valsø.
John Tore Vik fra Trøndelag fylkeskommune og Camilla Juul fra KS holdt innlegg om «inkludering av barn og unge». Deltakerne fikk også tid til å diskutere temaene i grupper og i plenum. Foto: Ida Valsø.

– Ved å delta her får man bekrefta at det er de samme utfordringene kommunene står overfor – uansett om kommunene er små eller store, sa Jakobsen.

Han registrerte at kommunene har ulike innfallsvinkler til hvordan de jobber, og at det kan være mye å lære av ulike tilnærminger. Blant annet synes Jakobsen det kan være utfordrende å finne den utviklingskapasiteten som skaper innovasjon i en liten kommune.

– Det er viktig å få utviklings- og innovasjonstankegangen inn i organisasjonen. Det kan være utfordrende å finne den dedikerte arbeidskraften – men vi har ikke noe valg. Vi er nødt til å utvikle oss for å løse framtidas utfordringer.

FoUI i offentlig sektor i Trøndelag

Les mer om Partnerskapet for forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektors arbeid her: 

FoUI i offentlig sektor i Trøndelag