Utvider ferjetilbudet mellom Levanger og Hokstad

Ferjesamband Levanger - Hokstad . Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune
Ferjesamband Levanger - Hokstad . Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget vedtok i juni å styrke tilbudet og utvide åpningstiden på ferjesambandet Levanger – Hokstad.

I vedtaket stod det at det utvidete ferjetilbudet med tre ekstra avganger skal gjelde fra 1.august. AtB har vært i kontakt med Torghatten Midt som opererer sambandet, og selskapet har gitt beskjed om at 1. august dessverre er for kort frist for å få på plass et nytt og utvidet tilbud. 

Det må rekrutteres tilleggsmannskap for å innfri ønsket om både styrket tilbud og utvidet åpningstid, og en slik prosess kan ta inntil 6 måneder.  Dette betyr at det ikke før i løpet av høsten, tidlig vinter vil bli tre ekstra avganger fra mandag – fredag. Tilbudet vil videreføres i 2023.

AtB og Torghatten Midt har begynt arbeidet med å utvikle og bedre tilbudet på Levanger – Hokstad.  

Vi vil komme tilbake med mer presis oppstartsdato og mer informasjon om ferjetilbudet på www.atb.no  

Kontaktpersoner: 

Konrad Pütz 
Direktør for samferdsel
Trøndelag fylkeskommune
Tlf. 936 22 482 


Harald Storrønning
Direktør tilbudsutvikling og mobilitet 
AtB 
Tlf. 473 10 923