Utreder mulighetene for tareindustri i Trøndelag

Bilde av tang.

Hvilke muligheter ligger det i industriell dyrking, høsting og utnytelse av tare langs Trøndelagskysten? Trøndelag fylkeskommune har bedt Sintef Ocean om å utrede potensialet. 8. mai ble resultatene presentert på Frøya.

Rapporten gir en bred bakgrunn av hva dyrking av tare handler om, hvilke fordeler og ulemper vi har i Trøndelag og hva som skal til for å oppnå en økende industriell produksjon.

Her kan du lese rapporten.

Hovedkonklusjonene i rapporten er som følger:

  • Med behovet for en mer bærekraftig matproduksjon (mer mat fra havet) og vedtatte klimamål (binding av CO2) er det en ønsket utvikling at den globale produksjonen av dyrket tare skal vokse frem mot 2030. 

  • Norge, med Trøndelagsregionen, har fortrinn som kan utnyttes for å oppnå økt verdiskaping og klimapositive effekter gjennom økt taredyrking, men det er frem mot 2030 biologiske, teknologiske, markeds-, forvaltnings- og investorutfordringer som må finne sine løsninger. En forutsetning for å lykkes er at havbaserte næringsaktører, forskningsmiljøer, kapitalmiljøer og myndigheter kan samles om en felles målsetting.

  • Veikartet gir en bred bakgrunn av hva dyrking av tare handler om, hvilke fordeler og ulemper vi har i Trøndelag og hva som skal til for å oppnå en økende industriell produksjon fremover mot 2030 og mulige effekter av dette. Gjennom modellstudier inneholdende økonomiske kalkyler er det foreslått praktiske løsninger på hvordan en kan oppnå en ønsket utvikling. Et videre kommersialiseringsprosjekt for å oppnå en industriell dyrking av tare på Trøndelagskysten er beskrevet.