Ungdom gir innspill til energistrategien

Bilde av tre ungdommer som holder en presentasjon om energiomstilling. Foran dem sitter publikum på femten personer fra Ungdommens fylkesutvalg høsten 2023. Foto: Mari Roald Bern.
Høsten 2023 holdt representanter fra UngKlima og UngEnergi innlegg om energiomstilling for Ungdommens fylkesutvalg. Foto: Mari Roald Bern.

– De voksne tror de vet hvordan vi tenker og hva som er best for oss, men det er ikke alltid sant.

Det sier Trygve Botnan Nordvik, leder av Frøya ungdomsråd. 

Nordvik er en av flere ungdommer i Frøya kommune som engasjerer seg for å påvirke lokalpolitikerne når beslutninger skal tas.

– De voksne politikerne her på Frøya er flinke til å inkludere oss, og det er vi glade for, sier Nordvik.

Han kommer fra Mausundvær, ei øygruppe i Frøya kommune, og vil sørge for at stemmene i distriktet også blir hørt i «storbyen Frøya».

– Jeg kommer fra en liten plass, og ville være sikker på at stemmene helt ute fra havgapet ble hørt. For eksempel har vi ungdomsskole på «Mausen», og det er viktig at den blir inkludert i aktiviteter og ikke glemt når beslutninger tas inne på Frøya, sier Nordvik.

Derfor meldte Nordvik seg like godt inn i ungdomsrådet. Og der har han vært siden 2020. Først som medlem, deretter nestleder og nå som leder.

Bilde av Trygve Nordvik i hvit skjorte og sløyfe. Nordvik er leder av Frøya ungdomsråd – ett av ungdomsrådene som har sendt innspill til  Trøndelags energistrategi mot 2050. Foto: privat.
Trygve Nordvik er leder for Frøya ungdomsråd – ett av ungdomsrådene som har sendt innspill til Trøndelags energistrategi mot 2050. Foto: privat.

Bredt engasjement

– Det sitter unge medlemmer hos oss som er mye yngre enn meg, helt ned i 14-års alder, og er veldig engasjerte. Og det er veldig artig, smiler Nordvik.

Og det er ikke bare lokalpolitikk som er viktig for ungdomsrådet. Nå har Frøya ungdomsråd sendt innspill til energistrategien for Trøndelag mot 2050. De mener blant annet det er viktig å fikse opp i de vind- og vannkraftanleggene som finnes – og fokusere mer på å spare på strømmen.

Og hvorfor er ungdommens stemme viktig?

– Jo for jo flere som kommer med innspill, jo bedre er det. Da er det mer sannsynlig at våre meninger blir tatt hensyn til, sier Nordvik.

Utvida frist for ungdomsrådene

Så langt har fem kommunale ungdomsråd i Trøndelag gitt innspill til energistrategien. Fristen er nå forlenga til 30. august.

Innspillsskjemaet finner du her.

 Nordvik er nå inne i sitt siste år som leder for Frøya ungdomsråd og håper nye ungdommer vil ta over stafettpinnen.

– Neste år blir det fagprøver og militæret på meg. Jeg jobber nå med rekruttering og håper flere på Mausen vil engasjere seg. Vi får pizza på møtene, så det er jo noe, humrer han.