User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndersk reiseliv samles i Berlin

Over 50 trønderske reiselivsaktører setter kursen til Berlin i januar. Trøndelag er en av tre regioner som representerer Norge under reiselivsmessa Grüne Woche.

19.-28. januar 2018 arrangeres Internationale Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser.

I år 2018 er det utstillere fra regionene Fjell Norge, Fjord Norge og Trøndelag som representerer Norge i Berlin.

Se oversikten over Trøndelags deltakere.

Grüne Woche befestet i 2017 nok en gang sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: 400.000 besøkende, 1650 utstillere fra 66 land, 83 landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10 dager.