Trønderne vil bidra til økt bærekraft

Trønderne ønsker å bidra til et mer bærekraftig Trøndelag og er opptatt av at kommunen de bor i bidrar til reduksjon av CO2. Det viser en undersøkelse utført av Respons analyse for Trøndelag fylkeskommune.

63% av innbyggerne i Trøndelag oppgir at de har gjort endringer i egen hverdag for å leve mer bærekraftig. 60 % svarer at de synes at det er viktig at kommunen de bor i bidrar til å redusere CO2 utslipp i Norge.

Portrett av fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.
Fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.

– Vi er glade for at holdningene til bærekraft er såpass gode, og spesielt med tanke på klimautfordringene. Trøndelag skal halvere klimautslippene innen 2030. Da betyr det mye at trønderne har gode holdninger til en bærekraftig livsstil, sier fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.    

Undersøkelsen er gjennomført blant befolkningen i alle kommuner i Trøndelag. Utvalg av spørsmål er gjort i samråd med kommunene som deltar i Bærekraftsnettverket i Trøndelag. Totalt for Trøndelag er det 17.871 respondenter. Undersøkelsen er utført i perioden 5.-17. september.

Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftsmål og regjeringen har tydelige forventninger om at kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn i sine tjenester. Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om holdninger og synspunkter til bærekraft og at kommunene kan bruke denne kunnskapen i sitt planarbeid.

Undersøkelsen viser at trønderne jevnt over er godt fornøyd med kommunen de bor i.

 

  • 73% av innbyggerne i Trøndelag synes egen kommune er god å vokse opp i.
  • 78% av innbyggerne i Trøndelag tror de vil bo i samme kommune om 5-10 år.
  • 65% av innbyggerne i Trøndelag fylke mener det er gode jobbmuligheter i nærområdet. Uten Trondheim er tallet marginalt lavere med 62 %.
  • 48% av innbyggerne sier det er viktig for dem å engasjere seg i frivillig arbeid.

 

Medvirkning og tillit

Det er en lavere score på medvirkning og tillit til egen kommune.

 

  • 33 % svarer at de har mulighet til å være med å påvirke utviklingen i sitt lokalsamfunn.
  • 51 % av respondentene synes kommunen sin informerer innbyggerne på en enkel og forståelig måte.
  • 41 % har tillit til kommunepolitikerne.
  • 32 % mener kommunen bruker ressursene (tid og penger) på en god måte

Resultatene i undersøkelsen viser marginale forskjeller i demografien i Trøndelag fylke, med eller uten Trondheim.

Dette oppgis som de fem viktigste årsakene til å bo i samme kommune om 5-10 år:

1. Kommunen må oppleves som god å vokse opp i
2. Jobbmulighetene i nærområdet må oppleves som gode
3. Det må ikke satses på sentralisering
4. Egen arbeidserfaring/kompetanse må oppleves som relevant i framtiden
5. Innbyggerne må ha tillit til kommunepolitikerne

Topp 10 kommuner på kommunelojalitet:

Viser %-andeler som tror de bor i kommunen om 5-10 år.

Frøya  85 %
Overhalla  85 %
Verdal  83 %
Stjørdal  83 %
Inderøy  82 %
Rindal  82 %
Oppdal  81 %
Åfjord  81 %
Selbu  81 %
Lierne  80 %

Topp 5 viktigste årsaker til gode oppvekstsvilkår:


1. Kommunen må oppleves å behandle alle grupper rettferdig, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering
2. Innbyggerne må oppleve at de har en mulighet for å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet
3. Innbyggerne må ha tillit til kommunepolitikerne
4. Kommunen må evne å informere innbyggerne på enn enkel og forståelig måte
5. Kommunen må oppleves å bruke ressurser (tid og penger) på en god måte

Topp 10 kommuner på gode oppvekstsvilkår:

Viser %-andeler som anser kommunen å være en god kommune å vokse opp i

Høylandet    87 %
Lierne        86 %
Rindal        86 %
Oppdal        85 %
Overhalla    84 %
Flatanger    84 %
Selbu        83 %
Holtålen    83 %
Tydal        83 %
Åfjord        82 %

Her kan du se resultatene fra hele befolkningsundersøkelsen.

Kontaktperson

Kirsti Tømmervold
Seniorrådgiver
74 17 88 20 915 34 664