Trønderkommuner piloter i nasjonalt samarbeid om samfunnsplanlegging

Ordfører Jens Arne Kvello i Tydal sammen med Hildegunn Nortug (t.v) fra Distriktssenteret og Tove Gaupset fra fylkeskommunen. Foto: Marianne Solbakken
Ordfører Jens Arne Kvello i Tydal sammen med Hildegunn Nortug (t.v) fra Distriktssenteret og Tove Gaupset fra fylkeskommunen. Foto: Marianne Solbakken

Mandag 10. februar besøkte Distriktssenteret, Ruralis og Trøndelag fylkeskommune Tydal. Tydal er en av seks norske distriktskommuner som er valgt ut til å være med i et forskningssamarbeid om å koble samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid sterkere sammen.

De andre kommunene er Holtålen og Røyrvik i Trøndelag, samt Grane, Dønna og Moskenes i Nordland. Besøket i Tydal var det første i en serie kommune-møter som markerer oppstarten på det flerårige samarbeidet.

God planlegging er nødvendig for gode politiske prioriteringer. Samtidig er plan- og utviklingsarbeidet krevende i mange av småkommunene på grunn av færre ressurser.

Hvordan kan distriktskommuner jobbe godt med planlegging og utvikling med få ressurser? Hvordan kan planlegging gjøres enkelt og samtidig ha ønsket effekt? Dette er spørsmål som forskningen skal borre i sammen med kommunene.

Distriktssenteret samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og Nordland fylkeskommune, og har engasjert forskningsinstituttet Ruralis til å følge prosjektet sammen med Nordlandsforskning.

Resultatene som kommer ut av samarbeidet skal ha overføringsverdi til mindre kommuner i hele landet.

-Vi er veldig glade for å ha med Tydal og de andre kommunene med på dette, sier prosjektleder Hildegunn Nordtug i Distriktssenteret. -Å finne de gode måtene å jobbe ut ifra de ressursene man har, vil være meget nyttig kunnskap for mange distriktskommuner. At kommunene ønsker å være med viser at de er framtidsrettet og utviklingsorienterte.

Ordfører Jens Arne Kvello ser fram til å delta i nettverk sammen med de andre kommunene og dele erfaringer som kan komme forskning for småkommuner til gode.