User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelagsmøtet er i gang

Hvert år samler vi sentrale samfunnsaktører i Trøndelag - til Trøndelagsmøtet. Se møtet direkte torsdag 10. januar og fredag 11. januar.

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for cirka 400 personer; lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Til sammen skaper deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag. Det er to dager med informasjon og debatt om sentrale tema for Trøndelag, nettverksbygging og sosial utfoldelse.

Les mer på Trøndelagmøtets hjemmeside

Følg Trøndelagsmøtet direkte via denne lenken