Trøndelagsmodellen til Nordisk ministerråd

menn og dame sitter i sofaen og snakker
Sofaprat om Trøndelagsmodellen: Fv. Marianne Marthinsen, ordstyrer, Jan Ingjar Holmvik, prosessleder i Aker Solutions Verdal, Vegard Iversen, Trøndelag fylkeskommune og Torbjørn Aas, NAV Trøndelag. Foto: NAV Trøndelag.

15. november var Torbjørn Aas, direktør i  NAV Trøndelag, Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse og Jan Ingjar Holmvik, prosessleder i Aker Solutions Verdal på Nordisk ministerrådskonferanse for å fortelle om Trøndelagsmodellen – skreddersydd veg til sikker jobb.

Konferansen handlet om inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet, og foregikk i Den Norske Operaen i Oslo. 

Trøndelagsmodellen har fått oppmerksomhet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Nå fikk også andre nordiske land få høre mer om denne storsatsinga. 

­- Dette er en flott anledning til å fortelle historien som hittil har flyttet 408 trøndere fra utsiden til innsiden av skole og arbeidsliv. Vi er stolte av det arbeidet våre medarbeidere har gjort sammen med trøndersk næringsliv, og vi synes det er fint å få dele dette med andre, sier Torbjørn Aas, fylkesdirektør i NAV Trøndelag med støtte fra Vegard Iversen. 

- Det er artig at det gode arbeidet vi har gjort i Trøndelag er fanget opp. Jeg er sikker på at vi har noe å lære bort gjennom de erfaringene vi har gjort gjennom Trøndelagmodellen, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse. 

Her kan du lese mer om Nordisk ministerrådskonferanse. 

Om Trøndelagsmodellen

I 2021 inngikk NAV og Trøndelag fylkeskommune avtale om en felles strategi for å redusere antall mennesker utenfor arbeid eller utdanning.  Det startet som en pilot med 30 deltakere på Innherred, og etter at Trøndelagsmodellen ble rullet ut i hele Trøndelag i starten av 2022 er 408 personer i jobb som fagarbeidere eller har fått plass som lærlinger.

Satsingen tar utgangspunkt i mangelen på kvalifisert arbeidskraft, som mange bedrifter merker godt. Samtidig står mange unge utenfor både arbeidsliv og utdanning. Nøkkelen Trøndelagsmodellen tilbyr er kvalifisering og fagbrev, gjennom tett samarbeid med arbeidsgivere, som Aker Solutions AS.

Kontaktpersoner: 

Torbjørn Aas, direktør NAV Trøndelag – 940 50 282

Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse Tøndelag fylkeskommune - 996 94 805