Trøndelag styrkes som samfunnsutvikler

Fra utbyggingsprosjektet Tjørna til Mjønes, inkludert kryssing av Åstfjorden. Ferdigstilles i 2020
Fra utbyggingsprosjektet Tjørna til Mjønes, inkludert kryssing av Åstfjorden. Ferdigstilles i 2020

Fra 1. januar 2020 overtar Trøndelag fylkeskommune alt av ansvar og oppgaver for fylkesvegene. Slik styrkes også fylkeskommunen som samfunnsutvikler.

Statens vegvesen og fylkeskommunene har i 125 år samarbeidet om fylkesvegene. Fra 1. januar 2020 får fylkeskommunene totalansvaret for fylkesvegene. Det betyr at Trøndelag fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen.

- Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid med fylkesvegene styrkes med ansettelsen av opp mot 200 nye dyktige medarbeidere. Overføringen av fylkesvegoppgavene fra Statens vegvesen vil utvilsomt bidra til å forsterke rollen til fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Sandvik mener Trøndelag fylkeskommune har en viktig rolle å spille både som arbeidsgiver og utviklingsaktør til mange innbyggere i Trøndelag.

- Med tilførselen av kompetanse fra Statens Vegvesen styrker vi forutsetningene for å bli en enda bedre samfunnsutvikler for hele Trøndelag, sier Sandvik.

En samfunnsutvikler som inneværende år bruker om lag 2113 millioner kroner på investeringer knyttet til fylkesvegnettet.

Trøndelag fylkeskommune har gjennom høsten bygd opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Nær 200 ansatte fra vegvesenet og bransjen for øvrig blir ansatt i fylkeskommunen. Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen arbeider for at overføringen av oppgavene skal skje uten merkbare endringer for trafikantene.

Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap, overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil også være noe samarbeid om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei.

– Målet er at folk flest ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå pågår. Det viktigste å merke seg er at dersom man ønsker informasjon, levere søknader eller melde ifra om noe på fylkesvegene, skal de ta kontakt med oss i fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen, sier vegdirektør Eva Solvi i Trøndelag fylkeskommune.