Trøndelag godkjent som trafikksikker fylkeskommune

Fra venstre: Direktør for kultur Anne Marit Mevassvik, direktør for utdanning Vegard Iversen, direktør for plan, næring og kulturminner Kirsten Værdal, Frode Tiller Skjervø, Regionleder Trygg Trafikk, Karin Bjørkhaug (FTU), Roger Dalsaune (seksjon vegforvaltning), Robert Ertsås (seksjon organisasjon), Ingjerd Kjesbu (seksjon eiendom), Jo Bernt Brønstad, direktør for veg, Terje Skrattalsrud (seksjon oppdragsstyring). Foto: Bjørn Langli
Fra venstre: Direktør for kultur Anne Marit Mevassvik, direktør for utdanning Vegard Iversen, direktør for plan, næring og kulturminner Kirsten Værdal, Frode Tiller Skjervø, Regionleder Trygg Trafikk, Karin Bjørkhaug (FTU), Roger Dalsaune (seksjon vegforvaltning), Robert Ertsås (seksjon organisasjon), Ingjerd Kjesbu (seksjon eiendom), Jo Bernt Brønstad, direktør for veg, Terje Skrattalsrud (seksjon oppdragsstyring). Foto: Bjørn Langli

2.mai ble Trøndelag sertifisert som trafikksikker fylkeskommune av Trygg Trafikk.

Trafikksikker fylkeskommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk for virksomheter som arbeider helhetlig med trafikksikkerhet. Dette er viktig for fylkeskommunen blant annet fordi vi driver videregående opplæring med mange elever og ansatte, har ansvaret for kollektivtrafikken i hele Trøndelag og eier og driver 6000 kilometer fylkesvei. Men også i rollen som regional utviklingsaktør, planmyndighet og tilrettelegger for kultur kan fylkeskommunen jobbe for bedre trafikksikkerhet. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for folkehelsen i fylket, og trafikksikkerhet er en del av dette arbeidet. 

- Det er heldigvis langt færre som blir skadd og omkommer på veiene i dag enn for få år siden, men vi jobber ut fra nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken Som fylkeskommune har vi et stort ansvar både for de som benytter tjenestene og våre egne ansatte , sier fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun. 

I 2021 omkom 87 personer i veitrafikken i Norge. Det er det laveste antallet drepte i trafikken noensinne i landet. Til sammenlikning var det 560 som omkom i veitrafikken i 1970 med nesten bare en fjerdedel av trafikken.  

Godkjenningsordningen trafikksikker fylkeskommune er et av flere tiltak for å målet om Nullvisjonen. Trafikksikker fylkeskommune er et kvalitetsstempel som viser at fylkeskommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner.