Trøndelag fylkeskommune lanserer sunt klimavett

Alle gode krefter må til om vi skal nå målet om et klimanøytralt Trøndelag i 2030. I januar 2022 viser derfor Trøndelag fylkeskommune hvordan et knippe trøndere bidrar til å løse klimakrisen.

Et av eksemplene er hentet fra skiferbruddene i Oppdal. Skiferen som tas ut her kan brukes til det meste. Det som tidligere ble liggende i store hauger er nå et verdifullt restprodukt.

Lenger nord i Trøndelag, i Inderøy kommune, innredes nye bygg med brukte møbler, og på Skjetlein og på Mære forskes det på utslippsfrie kyr.

Det kryr med andre ord av gode, trønderske eksempler som i sum gir positive utslag for Trøndelags klimagassutslipp. Vi kaller det sunt klimavett. Vi viser hva dette betyr i praksis gjennom mennesker som går foran i klimaarbeidet.

- Klimakrisen er vår tids største utfordring, i søken på løsninger tror vi på å anerkjenne de som allerede er i gang, å sette søkelyset på den jordnære trønderens bidrag til å løse klimakrisen. Mange gjør allerede mye, uten at de av den grunn omtaler det som klimaomstilling, bærekraft eller ved hjelp av andre pene ord, sier fylkesdirektør, Carl-Jakob Midtun.

Trøndelags strategi for klimaomstilling heter «Sånn gjør vi det.» Den er vedtatt av fylkestinget i Trøndelag og gir retning for hvordan vi ønsker å utvikle trøndelagssamfunnet. Det handler i korthet om at det vi leverer fra oss til neste generasjon skal være litt bedre enn det vi selv tok imot.

Kommunene i Trøndelag kan bruke klimastrategien direkte inn i sitt klimaarbeid. Det er flere måter å gjøre dette på, men kommunen kan blant annet legge til rette for grønn næringsutvikling og ta klimahensyn når de kjøper inn varer og tjenester. 

Det viktige er at trønderske ledere får klimaomstilling inn i kjernevirksomheten. Tanker og store ord må nå omsettes til handling.

I Trøndelag har både næringsliv og kunnskapsmiljø det som trengs for å få til en klimaomstilling. Eksemplene fra klimakampanjen «Sunt klimavett» beviser at vi er i gang. Nå er tiden inne for å levere løsninger for Trøndelag og resten av verden. I dette arbeidet vil Trøndelag fylkeskommune være en motor og en ivrig samarbeidspartner.

På Trøndelag fylkeskommunes nettsider kan du lese fire saker som viser sunt klimavett i praksis. I den første artikkelen «På klimashopping med proffene» får vi vite hvordan innkjøpsavdelingen i Trondheim kommune går fram når de skal handle klimavennlig.

Klimashopperne har også utarbeidet fem tips for klimavennlig shopping. Disse tipsene, og saken om Trondheim kommune, finner du på denne siden:

Les mer om klimakampanjen til Trøndelag fylkeskommune her.

Kontakt:

Kjersti Bjørnevik
kjebjo@trondelagfylke.no

Håvard Zeiner
havze@trondelagfylke.no