Trøndelag fylkeskommune først på eInnsyn

Seksjonsleder arkiv Kari Myhre ved sin arbeidspult. Foto Lene Bergesen
Seksjonsleder arkiv Kari Myhre. Foto Lene Bergesen

Som første fylkeskommune i landet tar Trøndelag i bruk eInnsyn fra 1. desember 2020. -Vi får mer åpenhet i vår forvaltning og gjør det lettere for innbyggerne å betjene seg selv, sier seksjonsleder for arkiv Kari Myhre.

Fylkeskommunen legger ut mellom 300-800 dokumenter daglig på sin offentlige journal. Som første fylkeskommune i landet tar Trøndelag i bruk eInnsyn fra 1. desember 2020.

Kort sagt er det en nasjonal fellesløsning for publisering, søk og innsyn i offentlige postjournaler. Her finner man postjournaler fra statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig for innbyggerne.

Selv om det ikke kommer i første omgang, har fylkeskommunen som mål å fulltekstpublisere alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

- Trøndelag fylkeskommune har ambisjon om åpenhet, ansvarlighet og tilgjengelighet. Vi ønsker å fulltekstpublisere alle offentlige dokumenter etter hvert. Vi forventer at en standardisert plattform som eInsyn vil gjøre det enklere for brukerne å betjene seg selv, forteller Myhre.

eInnsyns effektive og brukervennlige søkefunksjon har man også store forventninger til. Og at en nasjonal fellesløsning vil gi forenklet drift og økt sikkerhet.

https://einnsyn.no/sok

Hva er eInnsyn: 

 • En nasjonal fellesløsning for publisering, søk og innsyn i offentlige postjournaler. Digitaliseringsdirektoratet og Oslo kommune står for drift, forvaltning og utvikling. Fra 1. januar 2022 overtar Digdir hele ansvaret.
 • På eInnsyn.no finner du postjournaler fra statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter, og informasjon om møter og utvalg i fylkeskommunale og kommunale organ.
 • Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig for innbyggerne. Alle har tilgang til å søke og bestille innsyn i dokumentene.
 • I alt 117 statlige virksomheter bruker eInnsyn, i hovedsak statlige organer og virksomheter. Oslo kommune har 44 virksomheter som leverer til eInnsyn. eInnsyn legger til rette for at flere kommuner og fylkeskommuner skal ta i bruk løsningen.
 • Gjennom eInnsyn kan innbyggere og media søke i 50 millioner dokumenter.
 • Bruken øker. Det går daglig 2500-3000 søk og ca 1200 innsynskrav gjennom løsningen.
 • Strategien for eInnsyn (mot 2025) er basert på behov som virksomheter, leverandører og brukere har spilt inn. Strategien har som visjon å «fremme åpenhet og demokrati» og har 4 hovedmål:
  • Ivareta samfunnets behov for en elektronisk publiserings- og søkeløsning i offentlige dokumenter. Jobbe for at flere offentlige virksomheter tar eInnsyn i bruk.
  • Ligge i front av den digitale utviklingen i offentlig sektor og tilpasses endringer i regelverket (ref forslag til ny arkivlov).
  • Sette brukeren i sentrum. Nytt brukergrensesnitt lanseres i november/desember 2020. Legge til rette for datastøttet journalistikk.
  • Pådriver for mer fulltekstpublisering av dokumenter. Gir effektiviseringsgevinst for innbyggere (sparer tid) og virksomheter (sparer saksbehandling av innsynskrav).
 • eInnsyn er etterfølgeren av OEP (Offentlig elektronisk postjournal) som ble lansert for 10 år siden. Løsningen eInnsyn ble lansert i 2018.

 

Kontaktpersoner:

Digitaliseringsdirektoratet: Produktsjef Stein Magne Os, tlf. 900 89 566,

Trøndelag fylkeskommune: Arkivleder Kari Myhre, tlf. 911 12 507,

Mer info: Strategi for eInnsyn 2020-2025:

https://samarbeid.difi.no/nyhet/2020/09/strategien-ein-open-forvaltning

eInnsyn:

https://einnsyn.no/sok