Trøndelag fylkebibliotek ble Årets bibliotek

Fra venstre: Hildegunn Hestnes, seksjonsleder fylkesbiblioteket, May Britt Lagesen,leder hovedutvalg kultur,  Morten Olsen Haugen, rådgiver fylkesbiblioteket og Hanne Lena Wilks, språksenteret Gielem Nastedh
Fra venstre: Hildegunn Hestnes, seksjonsleder fylkesbiblioteket, May Britt Lagesen,leder hovedutvalg kultur, Morten Olsen Haugen, rådgiver fylkesbiblioteket og Hanne Lena Wilks, språksenteret Gielem Nastedh

Norsk bibliotekforening kåret torsdag Trøndelag fylkesbibliotek til Årets bibliotek 2019.

Årets bibliotek er den gjeveste prisen et norsk bibliotek kan få, og Trøndelag fylkesbibliotek får prisen spesielt for arbeidet som har blitt lagt ned for samisk språk generelt og sørsamisk språk spesielt. 

- Denne prisen anerkjenner det samiske språket og vårt arbeid med det gjennom satsinga på samiske barnebøker. Vi er stolt og ydmyk over prisen og det er ingen tvil om at dette gir både påfyll og energi til det videre arbeidet,  sier May Britt Lagesen, leder i hovedutvalg kultur.

Om prisvinner

Fylkesbiblioteket får prisen spesielt for arbeidet som har blitt lagt ned for samisk språk generelt og sørsamisk språk spesielt. Dette er av stor og livsviktig betydning for de små samiske språkene i Sápmi. De har ved fylkesbiblioteket i Trøndelag utvidet oppdraget sitt til å drive med språkreddingsarbeid til stor inspirasjon for både språkinteresserte, bibliotek, samiske språkmiljø, samiske lesere og kommende samiske lesere. I dette arbeidet samarbeider fylkesbiblioteket tett med språkbrukere, tolker, forlag og samiske miljø på ein helt unik måte. Materialet blir tidvis presentert på ein interaktiv måte slik at ein skaper interesse blant den sørsamiske befolkninga og andre interesserte. Særlig har det vært viktig å nå de minste som skal være de framtidige brukerne av dette utsatte språket. Dette arbeidet passar særlig godt inn i FN sitt år for urfolksspråk. Dette er et arbeid i verdensklasse.

Om prisen

Prisen tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.

Prisen ble delt ut i Fritt ord sine lokaler i Oslo. De to andre nominerte var Deichman Grünerløkka og Grimstad bibliotek. 

Trønderske bibliotek har siden 1988 fått prisen to ganger tidligere. Melhus bibliotek i 1998 og Nærøy folkebibliotek i 1991. 

Her kan du se en oversikt over tidligere vinnere