User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilgjengelighetspris til Verdal kommune og Verdal Helsesportlag

Fra venstre:  Rakel Trondal Skårslette, idrettsrådgiver Frode Strand Verdal kommune, Solveig Lunde Valbekmo og Turid Eitrem (begge Verdal Helseportslag) og Berit Gustad Nessø, leder i rådet for likestilling av funksjonshemmede Foto: Narve Nordmelan
Fra venstre: Rakel Trondal Skårslette, idrettsrådgiver Frode Strand Verdal kommune, Solveig Lunde Valbekmo og Turid Eitrem (begge Verdal Helseportslag) og Berit Gustad Nessø, leder i rådet for likestilling av funksjonshemmede Foto: Narve Nordmelan

Verdal kommune og Verdal Helsesportlag og deres prosjekt "Tur for alle" fikk årets Tilgjengelighetspris.

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag

"Tur for alle" er et turtilbud i sentrumsområdene av Verdal kommune. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og Verdal Helsesportlag. Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har bidratt med finansiering til prosjektet.

- Vi har driftet dette i seks måneder og det har generert over 10.000 turer som vi kan dokumentere i turbøkene. Så vet vi at det er enda flere turer. Dette er godt folkehelsearbeid fra mange, og det er et eksempel på gode samskapningsprosesser, sier Frode Strand,  idrettsrådgiver i Verdal kommune.

Juryens begrunnelse:

Tur for alle er et sammenhengende system av turveier i sentrumsområdene av Verdal kommune, som er universelt utformet og godt tilrettelag for vandring, sykling , bruk av rullestol mv.

En del av prosjektet er et utvidet turveisystem med en del stigninger som  anbefales for brukere med elektrisk rullestol m/ledsager.

Det er tilgang til turveiene flere steder mellom endepunktene.

Turveiene er tilrettelagt med tilgang til toaletter, hvilesteder, griller og belysning.

Vinterstid holdes turveiene åpne med nødvendig brøyting og sandstrøing.

Prisen ble delt ut av nestleder i rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, Rakel Trondal Skårslette, og prisen er på 10.000 kroner, diplom og blomster.