User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Statsbudsjettet 2019: Skuffet fylkesrådmann

Foto: Lasse Berre

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er bekymret over kutt i regionale utviklingsmidler med nye 27 millioner kroner, og er skuffet over at Trønderbanen og Meråkerbanen heller ikke denne gang er prioritert.

I regjeringens forlag til statsbudsjett får Trøndelag redusert rammen til regionale utviklingsmidler på 27 millioner kroner. Samtidig reduserer potten til regionale forskningsfond med 13 prosent. - Dette bygger ikke opp den nye regionen vår, sier Mjøen.

Frykter for rollen som utviklingsaktør

- Dette svekker vår mulighet til å være en regional utviklingsaktør med tyngde, og i praksis betyr det at vi får mindre penger til å løfte fram grundere og bedrifter, sier Mjøen. Fylkesrådmannen er også skuffet over at det ikke bevilges penger til elektrifisering – utover at regjeringen setter av 10 millioner kroner til videre utredning av utbyggingen av Trønder- og Meråkerbanen.

- Hva er det mer å planlegge nå? Dette prosjektet er jo endevendt siden 2012, sier Mjøen, og understreker at elektrifisering av Trønderbanen er sentralt når Trøndelag skal bygges sammen.

- Dersom staten ikke leverer på dette må vi vurdere å etablere ekspressbusser lang denne aksen. Det har ikke vært politisk ønskelig, men jeg frykter at dette fort kan bli en diskusjon vi må ta på nytt, sier Mjøen.

Positivt med bygging av Saemien Sijte

På plussiden er han glad for at det nå endelig kommer en oppstartsbevilgning for Saemien Sijte.
- Dette er gledelig for Trøndelag generelt og den sørsamiske kulturarven spesielt. Dette prosjektet hard et vært jobbet lenge og godt med lokalt, og jeg er derfor glad for at regjeringen nå bevilger penger til bygging, sier Mjøen.

Ellers ingen store endringer

For Trøndelag fylkeskommunenes økonomi er det ikke endringer utover det som er varslet i kommuneøkonomiproposisjonen.
- Jeg ser at regjeringen forutsetter en effektivisering i kommuneøkonomien på en halv prosent fra 2019, og det er noe også vi må forholde oss til, sier Mjøen.

Her ser du statsbudsjettet 2019 for Trøndelags del.

 

.