User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Spørsmål og svar fra nettmøte om utdanning

Tirsdag hadde vi nettmøte med fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen. Her kan dere se svar på spørsmålene som ble sendt inn.

Koronaviruset snur opp ned på hverdagen hos oss alle. Det gjelder også tusenvis av elever i videregående skole, lærlinger og privatister i Trøndelag fylkeskommune.  Vi får inn mange spørsmål fra denne gruppen og tirsdag hadde vi nettmøte med fylkesdirektør Vegard Iversen som besvarte spørsmål vi har fått inn. 

Her ser du spørsmålene han svarte på: 

Det vil tiden vise. Vi forbereder oss på å gjennomføre. Helseminister Bent Høie sier i dag at han vurderer gradvis åpning av skoler for de eldste elevene først, slik at de får gjennomført eksamen. På den annen side må det være trygt å gå på skolen.

Det vil komme en avklaring på dette i løpet av uka. Elever som ikke får tatt eksamen pga. koronaviruset, vil likevel få et fullverdig vitnemål, dersom det kun er eksamenskarakterer fra Vg3 som mangler.

Det er vårt viktigste mål, men det betinger at alle legger ned en ekstra stor innsats. Dette gjelder både ledere, lærere og ikke minst elevene.

Vi prøver å skaffe vurderingsgrunnlag til 2.termin. Det er derfor vi nå gjennomfører skole. Det er derfor viktig at du som elev møter opp og gjennomfører alt arbeidet som læreren sier du skal gjøre.

Så kan vi komme i en situasjon der at veldig mange blir syke og at vi ikke greier å gjennomføre skole på nett.

Å bruke 1.terminkarakterer kan være en kriseløsning.

Vi venter på avklaringer fra regjeringen. Samordna opptak har lagt ut informasjon, og oppdaterer den kontinuerlig når det kommer endringer. Per i dag vil inntak til høyere utdanning foregå som vanlig.

Vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser en mulig avlysning av privatisteksamen vil få, men hjemmeksamen er lite sannsynlig. 

Regjeringen vil komme med en avklaring på dette, men de har ikke opplyst om når den kommer.

Avlyst eksamen refunderes.

Avmelding pga. frykt refunderes ikke.

Det bør gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle avhengig av hvor lenge du har vært lærling. Det anbefales dialog med arbeidsgiver og tillitsvalgt i bedriften.

Dersom dette blir langvarig frykter vi for at dagens lærlinger må ta igjen noe av læretiden sin i etterkant. Dermed kan det i verste fall bli forsinkelser med neste kull av lærlinger.

Dette avhenger av hvor lenge denne nasjonale krisen varer. Elever må sende søknader digitalt på ledige læreplasser eller bruk telefon.
Udir har laget støttemateriell om nyttig informasjon og hvordan du går frem for å søke læreplass. Her der det også tips til bedrifter om hvord
an de kan tilrettelegge for opplæring i bedrift. Tips om hvordan søke lærlingplass og hvordan få lærlingplass - se her:
https://www.udir.no/.../etterutdanningsmateriell-fag-og.../

https://laerlingplass.no/tips/

https://www.vilbli.no/.../hvordan-soker-du.../a/028776

Send gjerne søknader digitalt på ledige læreplasser eller bruk telefon.                                                                

Udir har laget støttemateriell om nyttig informasjon og hvordan du går frem for å søke læreplass. Her der det også tips til bedrifter om hvordan de kan tilrettelegge for opplæring i bedrift.

Tips om hvordan søke lærlingplass og hvordan få lærlingplass - se her:                                                    

       https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/    

       https://laerlingplass.no/tips/                                                               

       https://www.vilbli.no/nb/nb/no/hvordan-soker-du-laereplass/a/028776

Lærlinger og lærekandidater skal som hovedregel være unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Dette kan likevel skje i tilfeller der bedriften ikke finner det mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring.

Krisepakke fra regjeringen: Lærlinger som mister plassen sin vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som læringer. Dette finnes informasjon om på Udir sine nettsider og også hos TRFK, NAV, NHO.

Fagprøvene er nå utsatt til 20.april i påvente av nærmere avklaringer. 

Følg gjerne med på Trøndelag fylkeskommune sin nettside for oppdateringer om fagprøver

I verste fall blir fagprøvene ytterligere forsinket. Dette kommer selvsagt an på hvor lenge alt dette varer. Dersom en for eksempel har blitt permittert, så må man vurdere om permisjonstiden er så langvarig at en må forlenge lærlingetiden.

Vi vil følge med på reiserådene fra myndighetene og forholder oss til det. Foreløpig planlegger vi med Vg2 i Norfolk, Brussel og York til høsten for dere som har fått inntak der. Samtidig planlegger vi for at denne elevgruppen skal få en ordinær skoleplass her i Trøndelag dersom korona-situasjonen forhindrer utreise fra Norge.

Ja, vi har fått råd om at elever bør reise hjem. Vi har derfor vært i kontakt med både elever og foresatte om dette.

TA kontakt med lånekassen. Det ligger mye relevant informasjon ute på nettsidene der.

Lærlinger og lærekandidater skal som hovedregel være unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Dette kan likevel skje i tilfeller der bedriften ikke finner det mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring.
Krisepakke fra regjerin
gen: Lærlinger som mister plassen sin vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som læringer. Dette finnes informasjon om på Udir sine nettsider og også hos TRFK, NAV, NHO.

Helsemyndighetenes råd gjelder for russen likedan som for resten av befolkningen. Vi fraråder russefester på grunn av smittefare og spredning av sykdom.

Fylkesordføreren har også gått ut med en apell om akkurat dette.

Dette er et spørsmål som må rettes til de aktørene som har solgt noe.

Skolene er stengt fram til 26.mars. Med muligheter for fortsatt stenging.

Helseminister Bent Høie signaliserer tirsdag en gradvis åpning for blant annet å gjennomføre eksamen.

Svaret er at dette bestemmer nasjonale myndigheter. Vi forholder oss til det. Det skal være trygt å gå på skolen.

Gruppeoppgaver bør løses på Skype eller i andre digitale rom. Vi organiserer ikke fysiske møter med mange mennesker pga. smittefare. Dersom man møtes fysisk må man ha smitteforebyggende tiltak.

 

 

Opptak fra nettmøte kan du se her