User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd til freda bygninger og anlegg

Vi minner om muligheten for å søke på Riksantikvarens tilskuddsordning til freda bygninger, kulturmiljø og verdensarv for 2019. Tilskuddet går til større vedlikeholdsarbeid og istandsetting av freda bygg og anlegg, av kulturmiljø, samt til kulturminner i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen for 2019.

Søknadsfristen er 15. november 2018.

Sammen med Telemark er Trøndelag fylkeskommune i år med som pilot for et nytt, digitalt søknadssystem utarbeidet av Riksantikvaren. Det vil si at alle søknader om tilskudd fra og med i år skal sendes inn digitalt. Lenken til det nye systemet er:

https://digisak.ra.no/

Her kan du opprette bruker, og logge inn via IdPorten. Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen dersom du har spørsmål.