User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen. f.v. Marit Myrvoll, Einar Niemi, Anne Julie Semb, Aslak Syse, Pia Lane, Per Oskar Kjølaas, Dagfinn Høybråten, Ivar Bjørklund, Anne Kalstad Mikkelsen, Ketil Zachariassen, Liv Inger Somby og Håkon Hermanstrand. Foto: Stortinget
Sannhets- og forsoningskommisjonen. f.v. Marit Myrvoll, Einar Niemi, Anne Julie Semb, Aslak Syse, Pia Lane, Per Oskar Kjølaas, Dagfinn Høybråten, Ivar Bjørklund, Anne Kalstad Mikkelsen, Ketil Zachariassen, Liv Inger Somby og Håkon Hermanstrand. Foto: Stortinget

Stortinget har oppnevnt en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.

Det er fastsatt et mandat som beskriver tre oppdrag kommisjonen skal gjennomføre.

Mandatet er:
1. Den skal gjennomføre en historisk kartlegging for å beskrive norske myndigheters politikk og virksomhet overfor de nevnte gruppene.
2. Kommisjonen skal også undersøke ettervirkningene av fornorskingspolitikken i dag.
3. Videre skal den legge frem tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

Kommisjonen skal ledes av Dagfinn Høybråten sammen med valgte 11 medlemmer. De leverer sin rapport til Stortinget senest 1. september 2022.

Del din historie

Kommisjonen ønsker at du deler din historie, og det kan du gjøre her: https://uit.no/kommisjonen

Her finnes kontaktinformasjon til Kommisjonen, og også informasjon om hvordan man kan dele sine historier (på flere språk) med Kommisjonen. https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie