Rovdyrlyder skal skremme reinsdyr

Montering av sensor. Bilde
Tester nytt utstyr: Christian Baug og Morten Aune i Trøndelag fylkeskommune monterer det nye utstyret som etter planen skal skremme reinsdyr (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Lyden av et prustende rovdyr skal holde reinsdyr unna feristene. Nå testes den nye teknologien i rørostraktene.

Trøndelag fylkeskommune, Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og BaneNor jobber sammen med et system som har som mål å skremme reinsdyr. Kort fortalt går prosjektet ut på å bruke sensorteknologi koblet opp mot lyd. Går alt etter planen skal det holde reinsdyr borte fra feristene 

- Reinen er ikke problemet, det er vegen som går gjennom beiteområdene. Nå testervi ny teknologi der målet er å bruke lyd for å få reinsdyreneunna feristene, sier byggeleder på drift og vedlikehold veg i Trøndelag fylkeskommune, Morten Aune. 

Brede klover 

Det hele starteti 2020 etter da fylkeskommunen tok over ansvaret for alle fylkesveger fra Statens vegvesen. På fylkesvegene er det flereferister, og reinnæringen ønsket seg ferister med større åpninger som kunne holde reinsdyrene unna. Dagens ferister er nemlig ingen hindring for reinsdyrene som har bredere klover enn eksempelvis sauer og kyr. 

Det ble arrangert flere møter, blant annet med Bane Nor som har brukt en type utstyr som skremmer elg bort fra togskinnene. I Sverige har de også brukt lyd for å holde beitedyr unna feristene. 

Viltkamera, sensor og lyd 

Nibio ble snart koblet på i arbeidet med feristene på fylkesvegene, og per i dag erdet satt opp sensorer på tre steder i rørosområdet. 

Her er det satt opp viltkamera koblet til sensorer som aktiverer systemet. Så snart det registreres bevegelse foran kameraet aktiveres filming i 20 sekunder samtidig som en lyd fra et rovdyr spilles av, sier Aune.

Må være lett å vedlikeholde 

Feristene driftes i beitesesongen fra 15. mai til 1. oktober og feristene er mest beregnet for ku og sau. 
Når vinteren kommer, må feristene dekkes med stålplater slik at ikke snøplogen og andre ting hekter seg fast.Slik blir det ingen hindring over feristene 

- Vi fra Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra for å få til gode løsninger for å holde reinen på rett side av gjerdet. Det må også være løsninger som er greie å vedlikeholde, sier Aune. 

Alt av opptak som gjøres ved de ulike feristene er det bare forskerne i Nibio som har tilgang til. Alt av personer som er gjenkjennbart blurres ut.  

I løpet av høsten kommer rapporten der en vil se om hvor vellykket “skremmelydene” er. 

Hør mer om prosjektet i Fylkespodden

Ferist. Bilde
Ferist med sensor: Denne utløser rovdyrlyder når noe nærmer seg (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

 

Kontaktperson: 

Morten Aune
Ingeniør
74 17 61 18 970 58 229