Populært prosesskurs

Ordfører Ida Stuberg ønsker velkommen til sluttsamlingen på Jægtvolden. Foto: Tove Gaupset.
Ordfører Ida Stuberg ønsker velkommen til sluttsamlingen på Jægtvolden. Foto: Tove Gaupset.

Drøyt 20 ledere og kommuneplanleggere fra Trøndelagskommunene avsluttet i går et samlingsbasert kurs i prosessledelse i regi av fylkeskommunen. Hovedhensikten har vært å bidra til skape gode og attraktive lokalsamfunn i by og land.

Ordfører Ida Stuberg ønsker velkommen til sluttsamlingen på Jægtvolden.  Inderøyordføreren har selv vært deltaker på tilsvarende kurs tidligere i år. Mange ville bli med og ikke alle fikk plass. Det ble derfor satt opp et nytt kurs som avsluttet 7. juni.

Drahjelp i lokal samfunnsutvikling

Formålet med kurset er å bli bedre på prosessledelse og å få fart på plan -og utviklingsarbeidet. Det legges vekt på kommunikasjon, samhandling og kreativitet, og deltakerne lærer praktiske arbeidsmetoder og verktøy.

Kursserien har gått over tre samlinger på til sammen 2 + 3 + 3 dager.  På samlingene er det vekslet mellom dialogbaserte forelesinger, gruppearbeid, øvinger på reelle problemstillinger, arbeid med egne prosjekt og erfaringsutveksling i plenum.

Tor Skogstad i A/S Utviklingskompetanse har den faglige ledelsen.  

Brei deltakelse

I alt er det 6 kommuner som har vært med på prosesskurset fra hhv Steinkjer, Tydal, Malvik, Trondheim, Overhalla, Meldal  og i tillegg en gruppe fra kulturminneseksjonen i fylkeskommunen.  Deltakerne har med seg konkrete arbeidsoppgaver inn i kurset; kommuneplanlegging, byutviklingsprosjekter i Trondheim, bla. Sluppen og Nyhavna, folkehelse mv.

Sluttsamlingen på Jægtvolden

Hovedtemaet for sluttsamlingen var ledelse og organisering av plan og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjoner. Professor Rudi Kirkhaug fra Universitet i Tromsø var hoved-innleder, og snakker om verdier som basis for utvikling og omstilling.

Lokal samfunnsutvikling

Attraktive lokalsamfunn omfatter blant annet arbeidsplasser, infrastruktur, tjenestetilbud, gode bo- og sentrumsområder, møteplasser, fritidstilbud, inkludering mv. For å få til dette er det nødvendig med en aktiv innsats fra mange parter. Derfor er dette med prosess og samhandling så viktig for å få til gode resultater, og deltakerne uttrykte stor tilfredshet med samlingene.

Trøndelag fylkeskommune har arrangert kursserien for å bidra til kompetanseheving i kommunene på dette feltet, og legge til rette for læringsarenaer.

God tone på kommune-kurs. Faglig ansvarlig Tor Skogstad i Utviklingskompetanse A/S klapper fornøyd.  Foto: Tove Gaupset
God tone på kommune-kurs. Faglig ansvarlig Tor Skogstad i Utviklingskompetanse A/S klapper fornøyd. Foto: Tove Gaupset

 

 

Inderøy. Foto: Tove Gaupset
Inderøy. Foto: Tove Gaupset