User name:

UserExtensions.GetUsername()=

38 millioner til barn og unge i Trøndelag

Illustrasjonsbilde.
Foto: Chang Duong/Unsplash

Helsedirektoratet gir 38,4 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2022. Pengene skal kommuner søke på og bruke til ulike tiltak og utviklingsarbeid for barn og unges psykiske helse og rusforebygging.

På den måten skal psykisk helse og rusforebygging bli en del av det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene.

Hvem er involvert?

Program for folkehelsearbeid er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer, fylkesmannen, politiet, NAV, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i fylket. Fylkeskommunen leder arbeidet.

Støtten fra Helsedirektoratet bidrar til et løft for folkehelsearbeidet i kommunene i Trøndelag fylke og styrker det gode samarbeidet som allerede er utviklet mellom deltakerne.

Hvem kan søke?

Alle kommunene i Trøndelag kan søke fylkeskommunen om støtte. Målet er at flest mulig kommuner i Trøndelag skal delta. Kommunene velger selv tiltak, men de skal ha bred medvirkning av blant annet barn og unge. Det må være lokal styring, innovasjon og utvikling i kommunene i nært samarbeid med blant annet fylkeskommunen og forsknings- og kompetansemiljøer. 

Her leser du mer om det nasjonale programmet og Trøndelags innsats.