OSS Gjefsjøen får kulturprisen for 2021

Fra venstre: Bente Estil, leder hovedutvalg kultur, Kristian Nastad, Ebbe Deraas og fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Fra venstre: Bente Estil, leder hovedutvalg kultur, Kristian Nastad, Ebbe Deraas og fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommunes kulturpris går til foreningen OSS Gjefsjøen i Snåsa. De får prisen for sitt arbeid med å formidle historien om Operasjon Rype, og restaurering av Gjefsjøen fjellgård, som ble brukt som base for operasjonen fra mars 1945.

Gjefsjøen var en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. 17 soldater mistet livet i disse fjelltraktene, og Gjefsjøen er nå gjenreist som et minne om deres offer.

OSS Gjefsjøen er fortsatt en ung organisasjon, men har allerede lagt ned en betydelig innsats for trøndersk kulturliv.

-  Siden etableringen i 2018 har de restaurert Gjefsjøen fjellgård slik den fremstod da den var hovedkvarter for The Norwegian Operations Group (NORSE), med kodenavn «Operasjon Rype» – dette var den eneste amerikanske landoperasjonen i Norge under andre verdenskrig, og har dermed stor symbolsk betydning for det norsk-amerikanske militære samarbeidet. Det var altså her det hele startet i 1945, sier Tore O. Sandvik.

 Foto: Lars Bugge Aarset
Foto: Lars Bugge Aarset

Gjefsjøen fjellgård og Operasjon Rype er et avsnitt i den store historien om andre verdenskrig.

- Foreningen OSS Gjefsjøens arbeid med å gjøre fjellgården til et levende kulturminne, gir oss en trøndersk inngang til denne historien. Den er nå gjenreist for å bevare minnet om Operasjon Rype, som symbol på det norsk-amerikanske militære samarbeidet, og som et eksempel på frivillighetens innsatsvilje for å bevare våre viktige kulturminner.

 Ebbe Deraas og Kristian Nastad mottok prisen på vegne av OSS Gjefsjøen.

- Tusen takk for den store æren som blir vist foreninga og arbeidet vårt med tildeing av den her prisen. At nyheten kom som en stor overraskelse er en betydelig underdrivelse, ikke minst med tanke på alle de de gode aktørene vi finner i trøndersk kulturliv. Samtidig er vi både stolt og glad. Denne prisen er en god inspirasjonskilde til videre arbeid og innsats, og prispengene vil også komme godt med for å nå de målene vi har satt oss. 

Frivillighetens år

2022 er frivillighetens år. Da er det verd å nevne at det er lagt ned utallige dugnadstimer for å restaurere fjellgården, blant annet av Heimevernet, soldater i innsatsstyrke Rype, HV-ungdommer, veteraner og pensjonister. Gjefsjøen ligger sju timers marsj fra nærmeste bilvei, noe som gir et innblikk i hvor utfordrende dette restaureringsarbeidet har vært. Gjefsjøen fjellgård står nå som et symbol på hva frivilligheten kan utrette.

Her kan du se opptak fra utdelingen

RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24.mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård.

Gjefsjøen var en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Gjefsjøen var en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Les mer her www.gjefsjo.no