User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Orkdal vant klimamesterskapet

Tommy Reinås, leder i klimarådet i Trøndelag fylkeskommune og Mads Simonsen fra selskapet Ducky Foto: Rune Hedegart

Orkdal videregående skole ble beste skole i trøndersk klimamesterskap.

Etter to uker med konkurranse skolene mellom om å redusere sitt CO2-utslipp mest er det kåret en vinner, nemlig Orkdal vgs. Ved Orkdal vgs. var hele 65% av elevene med. I snitt sparte de 36 KG CO2e. Hvis alle i Norge hadde gjort en lignende innsats som elevene i de 10 beste klassene i løpet av et år kunne vi redusert Norges utslipp med 28%.

Om konkurransen

De siste to ukene har 2447 elever gjennomført 102 000 aktiviteter og spart hele 89 100 kg CO2, Dette er andre året Trøndersk klimamesterskap har foregått mellom skolene og nok en gang har det ført til et massivt engasjement.  På vinnerskolen Orkdal var hele 65 % av elevene med og i snitt oppnådde de der en besparelse på 36 KG CO2e og hvis alle i Norge hadde gjort en lignende innsats som elevene i de 10 beste klassene gjennom året kunne vi redusert Norges utslipp med 28%

Elevene har gjennom en webportal som heter Ducky https://www.ducky.eco/no/, lagt inn ulike tiltak som reduserer individuelle klimautslipp. Med klimakalkulatoren på Ducky kunne elevene se den positive besparelsen av sine miljøvaner. Dermed er det enkelt å få oversikt over at ting nytter.

Klimagassreduksjonen handler om: valg av transportmiddel til skolen, valg av transportmiddel til fritidsaktiviteter, sortere søppel, valg av mat, slår av lyset, gi klær til gjenbruk, reparere noe som er ødelagt framfor å kaste, og mange andre tiltak.

Om miljøgevinsten

- Nylig kom FNs rapport ut som sa vi måtte kutte halvere utslippene innen 2030, og om vi skal lykkes med dette kreves det en omstilling som verden aldri har sett maken til. Vi må jobbe fra alle hold og det er derfor ekstra gøy å se at så mange av våre videregående elever har startet med å gjennomføre endringer på hjemmebane, sier leder i fylkets klimaråd Tommy Reinås

Han sier det er stort potensiale for å spare klimaet hvis alle bidrar: - Om alle i Norge hadde hatt tilsvarende miljøvaner som elevene ved de ti beste klassene kunne vi redusert Norges utslipp med 28%. I Norge slipper hver enkelt av oss ut ca. 14 tonn CO2e, og om vi skal nå klimamålene må også dette halveres på 12 år. Ved å endre vaner kan som elevene nå har erfart, kan vi ganske enkelt redusere våre utslipp med 10-40%, påpeker Reinås

- Som politiker håper jeg jo også at disse elevene vil etterspørre politikere som gjør det enklere å leve mer miljøvennlig i samfunnet. Eksempelvis når vi i Trondheim og Trøndelag elektrifiserer bussene og fergene fører det til at fotavtrykket til alle som tar buss eller ferge reduseres betydelig over natta, avslutter Tommy Reinås

Går mot nasjonalt klimamesterskap, men slått av Telemark

Klimamesterskap av denne typen ble gjennomført for første gang i fjor i Trøndelag. Vi er derfor stolte over at i år ble det en spredning til Telemark hvor de gjennomførte klimamesterskap i slutten av september 2018. Dessverre må vi innse at vi ble knust av Telemark hvor de fikk med over 3500 elever og sparte over 180 000 KG CO2e. Vi nok bare innse at Telemark har vært enda flinkere enn oss til å engasjere både lærere og elever i forkant av årets mesterskap, men vi lover å komme sterkere tilbake neste år sier Tommy Reinås. Mye skjer nå i kulissene for at det til neste år vil gjennomføres et nasjonalt klimamesterskap, og da skal vi hevde oss helt i toppen, fortsetter Reinås. 


Undervisning i tråd med ny læreplan

Fra og med 2020 skal bærekraft være en av tre grunnpilarer som går som en rød tråd i alle skolefag. I forbindelse med planleggingen av mesterskapet var Telemark og Trøndelag fylkeskommunen delaktige i å finansiere utviklingen av undervisningsopplegget “Kunnskapstreet” for å prototype hvordan dette kan gjøre i praksis.

Kunnskapstreet er et prosjektbasert elevstyrt undervisningsopplegg hvor faglærere fra ulike fag kan gå sammen om elevstyrt undervisning med bærekraft som grunnpilar. Elevene får da velge seg en problemstilling de er spesielt interessert i å utforske denne fra ulike perspektiv som politikere, næringsliv eller innbyggere for å erfare hvordan deres forslag til et mer bærekraftig samfunn påvirkes av ulike interesser.

Resultatene

De tre beste skolene (elever) er: Orkdal, Skjetlein og Thora Storm.

De tre beste klassene er: 1sth ved Ole Vig vgs., 1nar ved Skjetlein vgs. og 3lgr ved Skjetlein vgs.

De tre beste skolene (ansatte): Strinda, Orkdal og Melhus.