Ordførere i Trøndelag samlet om ny idrettspolitisk erklæring

Alle ordførere i Trøndelag er samlet på scenen etter å ha mottatt idrettspolitisk erklæring i glass og ramme.
Ordførerne i Trøndelag står samlet bak en ny idrettspolitisk erklæring for Trøndelag. Her mottar de erklæringen i glass og ramme underskrevet av alle ordførerne, styreleder i Trøndelag idrettskrets og fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event og artist AS.

Under Idrettens hederskveld 4. november ble en helt ny idrettspolitisk erklæring for Trøndelag lansert. Erklæringen gir retning for idrettens rolle i Trøndelag og er signert av alle ordførere i fylket.

Idrettspolitisk erklæring er et resultat av samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag idrettskrets, kommunene i Trøndelag, ungdomsorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet. Erklæringen ble vedtatt av fylkestinget 19. oktober. 

Erklæringen er signert av alle 38 ordførere i Trøndelag, styreleder i Trøndelag idrettskrets og fylkesordfører. 

En erklæring for alle innen idrett i Trøndelag

Leder for hovedutvalg kultur, Bente Estil er fornøyd med at alle ordførere i Trøndelag stiller seg bak den nye erklæringen. Hun oppfordrer alle som jobber med tilrettelegging for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet å gjøre seg kjent med erklæringens mål og strategier.

– Erklæringen gir viktige føringer for hvordan vi skal jobbe videre med idretten i Trøndelag. Jeg håper erklæringen får en viktig betydning og at vi får se resultater av erklæringen i beslutninger og handlinger som gjøres lokalt, sier Estil.

Hilsen fra idrettspresidenten

Under Idrettens hederskveld holdt drettspresident Berit Kjøll en videohilsen til Trøndelag.

– Jeg er glad for at Trøndelag går foran med en felles erklæring som får ringvirkninger helt ut i det enkelte idrettslag og idrettsmiljø, sier Kjøll.

Vil styrke mangfold og inkludering

Den nye idrettspolitiske erklæringen har ett overordnet mål:  
«Alle skal ha mulighet til å delta i idrett og egenorganisert fysisk aktivitet på ønsket nivå og i sitt lokalmiljø. Vi legger særlig vekt på å utvikle et mangfold av attraktive tilbud til barn og unge». 
 
Erklæringen består av 5 satsningsområder og 16 strategier som skal bidra til at aktørene sammen skal styrke mangfold, inkludering og mulighet for alle til å delta. Vi skal blant annet jobbe for å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse og vi skal utvikle et mangfold av bærekraftige anlegg som er tilgjengelige og attraktive for alle.    

Frivillighet er også tema i erklæringen og handler blant annet om at frivillige trenger gode rammevilkår og god støtte, slik at frivilligheten fortsatt kan ha mulighet til å utøve den enorme innsatsen som legges ned for at barn, unge og voksne kan drive med idrett og fysisk aktivitet.  

Bakgrunn 

I 2006 ble det laget et «Idrettspolitisk manifest for Trøndelag», med visjonen «flest i bredden – best i toppen». En evaluering av manifestets betydning viste at idrett og fysisk aktivitet i større grad ble satt på den politiske dagorden og samarbeidet mellom det offentlige og idretten ble styrket.  

Av konkrete tiltak som hadde sitt utspring i erklæringen, og som senere har vist seg å bli en suksess, er blant annet utvikling av toppidrettssenteret og utvikling av «trøndermodellen» for idrettslinjene ved de videregående skolene i Trøndelag. 

Arbeidet med en ny «Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag» ble formelt igangsatt i 2020, etter initiativ fra fylkestinget i Trøndelag. 

Her kan du lese idrettspolitisk erklæring.

Kontaktperson