User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ønsker du å lære mer om vurdering i fagfornyelsen i videregående opplæring?

Professor Gavin Brown og Førsteamanuensis Øystein Gilje. Foto: universitetet i Auckland og Universitetet i Oslo
Professor Gavin Brown og Førsteamanuensis Øystein Gilje. Foto: universitetet i Auckland og Universitetet i Oslo

Da kan det lønne seg å legge turen til Trondheim 27. mars 2019. Da inviterer NTNU og Trøndelag fylkeskommune til erfaringskonferanse om vurdering i videregående opplæring.

For å bedre elevenes læring og utvikling, ønsker vi å utvikle en profesjonell vurderingskultur. Prosjektet «Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering» (SKUV) er en ambisiøs satsing på i videregående opplæring, initiert av Trøndelag fylkeskommune.

Sentralt i prosjektet står det å undersøke og utvikle egen vurderingspraksis. Skolelederne samarbeider om å lede læreres læring og skolens utvikling. NTNU støtter de lokale prosessene, og tilbyr videreutdanning på masternivå.

Vi har vært så heldige å få professor Gavin Brown fra Universitetet i Auckland, New Zealand, og førsteamanuensis Øystein Gilje fra Universitetet i Oslo.

Professor Gavin Brown er en anerkjent skoleforsker fra universitetet i Auckland, New Zealand. Han er opprinnelig lærer, og spesialist på vurdering i skolen. Han er særlig opptatt av autentisk vurdering og hva det betyr å arbeide med vurdering av dybdelæring. Foto: Universitetet i Auckland
Professor Gavin Brown er en anerkjent skoleforsker fra universitetet i Auckland, New Zealand. Han er opprinnelig lærer, og spesialist på vurdering i skolen. Han er særlig opptatt av autentisk vurdering og hva det betyr å arbeide med vurdering av dybdelæring. Foto: Universitetet i Auckland

 

Førsteamanuensis Øystein Gilje leder FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), ved Universitetet i Oslo. Han er ekspert på dybdelæring i skolen, og skal i sitt foredrag bidra til en økt forståelse for dybdelæringsbegrepet som vi skal forholde oss til i alle fag. Han har lang erfaring som lærer i skolen. Foto: Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Øystein Gilje leder FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), ved Universitetet i Oslo. Han er ekspert på dybdelæring i skolen, og skal i sitt foredrag bidra til en økt forståelse for dybdelæringsbegrepet som vi skal forholde oss til i alle fag. Han har lang erfaring som lærer i skolen. Foto: Universitetet i Oslo

 På denne konferansen vil 

  • lærere presentere hvordan de bruker nye vurderingspraksiser for å skape engasjement og medvirkning i klasserommet  
  • skoleledere og forskere presentere erfaringer og resultater fra arbeider på skolene og i klasserommene

 Målgruppe

  • Lærere og ledere i skolen
  • Ansatte i kommune og fylkeskommune
  • Universitets- og høyskoleansatte
  • Regionale og nasjonale skolemyndigheter
  • Fagforeningsrepresentanter

Deltakelse er gratis for ansatte i Trøndelag fylkeskommune og Institutt for lærerutdanning, NTNU. For øvrige deltakere koster det kr 1000.

Påmelding og mere info her: https://trondelag.pameldingssystem.no/skuv#/home