Nytt tilbud: elever kan få hjelp via mobilen

En idé fra Ungdommens fylkesutvalg har sett dagens lys. Endelig kan elever på videregående i Trøndelag komme i kontakt med helsesykepleier og andre i elevtjenesten via en mobilapp.

Illustrasjonsfoto

Kort forklart:

Elevhjelpa er (teknisk sett) en nettside designet som en app, en digital bestillingstjeneste for elev- og skolehelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. Den finner ungdommene på nett og i id-appen Pocket ID, en app som er tilgjengelig for alle elever i videregående i Trøndelag. Her skal elevene raskt kunne komme i kontakt med de ansatte om alt fra psykisk helsehjelp til fagvansker og problemer med hybellivet.

- Dette er innovasjon og omsorg, hånd i hånd. Vi har utviklet Elevhjelpa i samarbeid med firmaet Bouvet Norge for å få akkurat det produktet vi trenger. Her er en effektiv måte å komme raskt i kontakt med elev- og skolehelsetjenesten, samtidig som den oppfyller våre krav til behandling av sensitiv informasjon. Jeg føler meg trygg på at vi lanserer et godt og nyttig produkt. Samtidig noterer jeg meg hvor positivt det er at ideen kom fra ungdom selv og nå er en realitet, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Hvordan virker den?

I første omgang er dette en bestillingstjeneste, men kan kanskje utvikles til å bli noe mer (chatte, vanlig spørsmål og svar etc.). Det er også planer om at dette kan omfatte lærlinger/lærekandidater i bedrift etter hvert.

Skjermdump fra appen

Ungdom selv kom med ideen

Ungdommens fylkesutvalg hadde en arbeidsøkt sammen med avdeling Utdanning i 2019. Den som kom med ideen var Jo Sigurd Barlien fra Overhalla, tidligere 1. nestleder i Elevorganisasjonen i Trøndelag. Han satt som representant for Elevorganisasjonen i Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag.

Jo Sigurd Barlien Foto: Ronja Larsen


Hvordan fikk du ideen om en app for kontakt med helsesykepleier og andre i elevtjenesten?

- Ideen om en app for elevtjenesten har kommet i mange former flere steder i landet. Det er også prøvd ut enkelte steder. Selv kom jeg på ideen som en refleksjon etter mye drøfting med andre ungdommer om problematikken med skolehelsetjenesten. Mange møter lukkede dører og helsesykepleier og rådgivere som er utilgjengelig, og dette opplever mange ungdommer som et problem. Etter ulike drøftinger med mange ungdommer, også på ulike arenaer og tidspunkt, følte jeg at løsningen naturlig pekte i en digital retning. Selv om det var mitt forslag, er det altså mange ungdommer som har vært med på å reflektere og drøfte frem et slikt tilbud. Dette er en løsning man har hatt blandede følelser med. Innføringen av en slik løsning har gått dårlig enkelte steder. Selv tenkte jeg at det ikke var konseptet som var problemet, men i hvilken grad det blir benyttet.

Samtidig med ungdommens forslag om en digital løsning utviklet Tone Marie Stavrum ved Verdal videregående skole en tjeneste hun kalte Elevhjelpa i forbindelse med et studium ved Nord Universitet. Herfra kommer altså navnet.  I utviklingen av dagens løsning har Trøndelag fylkeskommune bygd videre på mye av arbeidet som Stavrum og Verdal vgs. har gjort. Erfaringene fra Verdal har vært svært verdifulle for utviklingen av tilbudet. Fylkeskommunen har gjennom hele prosessen hatt med seg både elever og fagpersoner fra ulike skoler som har gitt innspill på utformingen av tjenesten. Fylkestingspolitikerne har også behandlet flere saker som handler om tiltak for bedre psykisk helse.

Digitale løsninger er noe hovedutvalg for utdanning er opptatt av. Å jobbe nært med Ungdommes fylkesting/Ungdommens fylkesutvalg er forankret i politisk sak til fylkestinget om psykisk helse i videregående opplæring. Denne tjenesten er et konkret resultat av dette.

Leder for hovedutvalget, Kari-Anita Furunes, kommenterer:

- Det er veldig viktig å ha gode effektive løsninger for helsehjelp slik at dette er lett tilgjengelig for elevene våre. Det er viktig at terskelen for tilgang på hjelp er så lav at den kan nås når elevene trenger det. Det er et klart mål at flere oppsøker hjelp når de trenger det. Vi vet at til enhver tid er det 1000- 1300 av våre ungdommer som er utenfor opplæring i Trøndelag. Det er ofte sammensatte årsaker til dette. Målet er at flere søker hjelp både for små og større utfordringer slik at flere kan få en bedre hverdag.

Kari Anita Furunes

Hva tenker du om at ideer fra Ungdommens fylkesutvalg ender opp som vedtatte løsninger?

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått til en løsning som elevene ønsker selv. Jeg er også glad for at vi har ungdommer som tar ansvar og kommer med forslag til løsning. Elevene vet best hva som fungerer best for dem, og da synes jeg det er helt riktig at vi følger opp dette forslaget. Jeg har store forventninger til at appen skal fungere godt og håper ungdommene benytter muligheten Elevhjelpa-appen er ment å gi.

Jo Sigurd, hvordan føles det at ideer fra Ungdommens fylkesutvalg ser dagens lys?

- Det føles godt at en slik idé tas i bruk! Det er viktig at ungdoms refleksjoner når helt fram, og at dette kan resultere i reell endring. Spennende og godt å se at fylkeskommunen og fylkestinget hører på oss! Likevel er det litt vemodig at dette er så langt vanskeligere gjennom andre organer enn Ungdommens fylkesutvalg. Det finnes mange gode organisasjoner og samlinger av ungdom som har mange gode ideer og løsninger, og det er synd at det først er når disse tankene kommer til et fylkeskommunalt råd at ideen tas tak i. I framtiden håper jeg at det skapes arenaer som legger til rette for at andre organisasjoner kan drøfte sine ideer med fylkeskommunen og politikerne på en bedre måte.

Lenker

Her kan du gå rett til Elevhjelpa