User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Nytt prosesskurs

fra tidligere års kurs
fra tidligere års kurs

Trøndelag fylkeskommune tilbyr i høst et nytt samlingsbasert kurs i prosessledelse. Kurset handler om ledelse, innovasjon og utvikling av nye kommuner, med hovedvekt på forberedelse av samfunnsplanarbeid.

Tilbudet går til sammenslåingskommunene i fylket og vi ønsker her å tilby en arena for faglig påfyll, tid til eget arbeid og deling i relevant nettverk.
A/S Utviklingskompetanse har det faglige ansvaret sammen med Høgskulen i Volda. Kurset er på masternivå, og det er anledning til å ta eksamen(frivillig).

Mer info og påmelding:

https://trondelag.pameldingssystem.no/kurs-i-prosessledelse-samfunnsplanarbeid#/home


Påmeldingsfristen er 21. august.

Dette er nummer tre i rekka av lignende kurs i regi av fylkeskommunen i år, som har fått gode tilbakemeldinger.
Bildet viser glimt fra samling på Jegtvolden i vinter, hvor bl.a. hele kommuneledelsen i Inderøy og Meråker deltok.