Nytt bussdepot under planlegging

Dronebilde av Sandmoen. Bilde
Oversiktsbilde Sandmoen (Foto: Asplan Viak droneservice).

Fra 2029 skal et nytt bussdepot være på plass i Trondheim. Nå starter jakten på de som vil være med i utviklingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for å utvikle et nytt bussdepot for busstrafikken i Trondheim. I dag er det det bussdepot på Sorgenfri og Sandmoen. 

Bussdepotet på Sorgenfri leies i dag av Trondheim kommune og bussedepotet på Sandmoen er fylkeskommunens eiendom. Her er det også ledig areal. Det nye depotet planlegges derfor bygd på Sandmoen.  

Depot for all busstrafikk i Trondheim 

Målet er at det nye anlegget på Sandmoen skal ha plass til alle bussene som betjener kollektivtrafikken i Trondheim. Årsaken er at depotet på Sorgenfri skal avvikles da Trondheim kommune ønsker å bruk dette arealet til byutvikling. 

Det nye bussdepotet på Sandmoen skal være i drift fra august 2029 og prosjektet har foreløpig fått navnet Sandmoen kollektivanlegg. Bussdepotet blir liggende tett ved en av innfartsårene til Trondheim og det er derfor viktig at anlegget kombinerer det estetiske med god funksjonalitet og driftssikkerhet.  

Innovasjon og gjenbruk 

De som ønsker å bygge det nye bussdepot får stort spillerom på det kreative og innovative plan. Samtidig er det viktig at dagens anlegg gjenbrukes i størst mulig grad. Gode løsninger for hvordan dette kan gjennomføres blir derfor viktig. 

FAKTA

Dette skal bygges 

  • Det skal bygges et kollektivanlegg på Sandmoen med kapasitet for 365 busser i depot pr. 2029. 
  • Det skal også legges inn mulighet for økt kapasitet i 2039.  
  • Det skal bygges et administrasjonsbygg på ca. 1200m2 BTA i tillegg til eksisterende på 850m2 BTA.  
  • I tillegg skal det bygges vaskehaller og klargjøringshaller på ca. 2100m2 BTA i tillegg til dagens areal på på 1365m2 BTA.  

Løsninger skal også vise hvordan man eventuelt kan bygge for et redusert anlegg med 50 % kapasitet depot i samme område.  
Fylkeskommunen planlegger å gjennomføre anskaffelsen etter prosedyren “konkurranse med forhandling.” Her vil tre til fem entreprenører prekvalifiseres med rådgivergruppe for deltagelse i pris- og designkonkurranse.  

KONTAKTPERSON: 
Prosjektleder Anne Cathrine Nessmo